Przedmuch powietrza przez narzędzie — wydmuchuje wióry podczas obróbki „na sucho”