Tworzenie demo Haas Trade Show Demo − Podział części demonstracyjnych

Inżynier produkcji Andrew Harnett i specjalista ds. produktów Ernesto Flores opisują proces tworzenia części demonstracyjnej na IMTS 2018 i AMB 2018. Korzystanie z frezarki kompaktowej Haas CM-1 i 5-osiowego stołu obrotowego TRT70; Ernesto objaśnia proces projektowania: od wyboru materiału, przez programowanie CAM, do wycięcia końcowego produktu.