Wydawanie polecenia przyjęcia pozycji do bezpiecznej wymiany narzędzia w celu uniknięcia osprzętu