Ustawienia 130 i 133 systemu Haas Control

Ten odcinek Apps Minute stanowi przypomnienie sposobu korzystania z ustawień 130 i 133 systemu Haas Control. Te dwa ustawienia kontrolują funkcje: prędkość wycofania podczas gwintowania i powtarzanie gwintowania sztywnego. Jak wspominamy w filmie, Mark Terryberry również poruszył te zagadnienia w dwóch ciekawych filmach.