Opcje uruchamiania i zapisu w systemie VPS

W tym odcinku Apps Minute Haas John przedstawi różne sposoby uruchomienia, zapisu i edycji programu utworzonego za pomocą szablonów systemu Haas Visual Programming System (VPS).