Bezpieczne włączenie zasilania/ponowne uruchomienie tokarki

W pierwszym odcinku Bryan zaprezentuje, w jaki sposób układ sterowania tokarką NGC dba o bezpieczeństwo podczas zerowania tokarki z użyciem osi Y i narzędzi napędzanych.