Apps Minute Haas — Bezpieczne włączenie zasilania/ponowne uruchomienie tokarki