Pokolenie Nexx — Historia sukcesu klienta firmy Haas

W naszym najnowszym filmie Haas Automation odwiedzamy firmę Nexx — najbardziej innowacyjną i wschodzącą firmę produkującą kaski motocyklowe w Portugalii. Rozmawiamy z jej założycielem panem Helderem Loureiro i szefem działu projektowego panem Luísem Da Fonte o tym, dlaczego zdecydowali się na obrabiarkę CNC VF-2 firmy Haas, by produkować części do prototypów zamiast wykorzystać procedurę szybkiego wykonywania prototypów. Obaj mówcy zgodzili się co do tego, że maszyna Haas daje firmie większe możliwości eksperymentowania z pomysłami projektowymi, tworzenia w pełni działających prototypów i produkowania nowych produktów o wiele szybciej niż dotychczas.