DesignWerkes: Przekonanie do firmy Haas — Dokument klienta

Prezes i dyrektor generalny firmy DesignWerkes Steven M. Mile rozpoczął swoją działalność jako niezależny inżynier projektowy. Później rozpoczął tworzenie platform wykorzystywanych przez jego klientów do badania zniszczeń części samochodowych projektowanych przez niego oraz innych dostawców. Następnie zaangażował się w prace projektowe, inżynierskie i montażowe skomplikowanych podsystemów elektromechanicznych wykorzystywanych na przykład w pojazdach hybrydowych komunikacji miejskiej. Jako cel obrał sobie dopracowanie „procesu”, który jak uważa, stanowi jedyny sposób, by firmy produkcyjne mogły cieszyć się długoterminowym rozwojem w Stanach Zjednoczonych.