Sprowadź narzędzia na miejsce dzięki opcji Drugie położenie początkowe