Alarm 4000 Odblokowanie narzędzia nieudane podczas wymiany narzędzi