Alarm 4.103 Błąd serwomotoru osi wrzeciona zbyt duży