Narzędzia zwiększające produktywność

Haas Control

Powszechnie znany mechanizm sterowania CNC

Obróbka CNC jest skomplikowana. Ale sterowanie nią nie powinno takie być.


Sterownik to mózg maszyny. Wykonuje wszystkie myśli i obliczenia. Jego obsługa powinna być intuicyjna i łatwa — niezależnie od wykonywanej operacji.

Zaprojektowany, zbudowany i zaprogramowany przez Haas


Sterownik Haas Control zarówno w warstwie sprzętowej, jak i programowej został zbudowany i zoptymalizowany specjalnie dla maszyn Haas. W razie problemu firma Haas Automation bierze na siebie pełną odpowiedzialność za całą maszynę. Sterownik Haas Control jest łatwy w nauce i obsłudze. Dodatkowo jest taki sam w całej linii produktów. Maszyny Haas są również szeroko stosowane w ośrodkach edukacyjnych. Dzięki temu ich absolwenci dysponują znajomością sterownika Haas Control. Ułatwia to znajdowanie nowych operatorów i programistów oraz upraszcza szkolenia.

Bądź na bieżąco. Prosty. Łatwy. HaasConnect.


Mechanizm Haas Next Generation Control umożliwia wysyłanie do użytkownika i innych wyznaczonych osób powiadomień e-mail i SMS o stanie maszyny Haas. Dzięki portalowi MyHaas na stronie HaasCNC.com konfiguracja tego rozwiązania jest niezmiernie prosta. System HaasConnect jest dołączany za darmo do każdej nowej maszyny Haas z mechanizmem Next Generation Control (NGC).

Opcje i cechy mechanizmu sterowania


Pamięć na płycie

Mechanizm NGC jest standardowo wyposażony w 1 GB pamięci programowej. Oznacza to możliwość przechowywania w sterowniku wielu programów i eliminację potrzeby podłączania zewnętrznego urządzenia na ich kopie. Pozwala to na wykonywanie z pamięci dużych programów dla złożonych firm i eliminację problemów z łącznością często występujących podczas pracy z poziomu DNC lub FNC.

Łatwy dostęp do sieci

Sterowanie Haas ma prosty i intuicyjny interfejs konfiguracji sieci. Połącz się z siecią lokalną za pomocą wbudowanego połączenia Ethernet lub bezprzewodowo za pomocą standardowej funkcji Wi-Fi. Sterowanie Haas nie ma żadnych ograniczeń co do popularnych systemów operacyjnych; połączenie jest szybkie i niezawodne.    

Połączenie przewodowe i bezprzewodowe

Dzięki ustawieniu sieci Ethernet i Wi-Fi jako standardu połączenie sterowania Haas z komputerem lub siecią warsztatową jest niezwykle łatwe. Sieć Ethernet jest wyjątkowo szybka i niezawodna – zastąpiła port szeregowy RS-232. Wi-Fi oferuje podobną szybkość i niezawodność, ale bez przewodów. Za pomocą funkcji Net Share sterowania Haas Control można łatwo udostępniać, wysyłać, uruchamiać i edytować programy z poziomu pulpitu lub sterownika.    

Ulepszony interfejs obsługi i nawigacji


Prosta nawigacja

Spójne, stałe działanie klawiszy kursora oraz intuicyjne ikony sprawiają, że nawigacja po systemie jest prosta i sprawna.

Dostępne ikony

Udoskonalony interfejs pomocy operatora oferuje łatwe do zrozumienia ikony, które dają szybki dostęp do informacji o dowolnej funkcji lub opcji sterownika.   

Ustawianie produktów obrotowych

Skonfiguruj i ustaw stół obrotowy za pomocą prostych okien dialogowych i ikon, a następnie szybko wyznacz osie obrotu stosownie do ustawienia stołu.

Programowanie

System programowania wizualnego Haas (VPS) umożliwia szybkie tworzenie programów z kodami G do podstawowych funkcji części. Pracę ułatwiają podobne do formularzy szablony służące do definiowania tych funkcji. 


 

Filmy ze wskazówkami na temat systemu Haas Control


Wyświetlaj w sterowniku zdjęcia i obrazy
W tym odcinku Mark prezentuje zaawansowaną funkcję wyświetlania multimediów w maszynie Haas M130. Polecenie M130 umożliwia wyświetlanie w programie arkuszy ustawień, list narzędzi, instrukcji pracy, a nawet filmów. Koniec z wbijaniem instrukcji do maszyny lub ręcznym pisaniem notatek informujących operatora o załadowaniu lub sprawdzeniu części; umieść wszystko w programie NC!
Połącz maszynę Haas z Internetem
Tim z Hartford w stanie Connecticut zapytał ostatnio Haas Answer Man o system HaasConnect. Martwił się, że podłączenie maszyny Haas do Internetu będzie nad wyraz skomplikowane. Dzięki systemowi Haas Haas Next Generation Control i opcjonalnej łączności Wi-Fi proces konfiguracji nie mógłby być łatwiejszy! Dlaczego więc nie skorzystać? Zobacz, jak Bryan O'Fallon, nasz Haas Answer Man, pokazuje cały proces.
Prosta obróbka wieloosiowa z DWO/TCPC
W dzisiejszym materiale Tip of the Day Mark pokazuje, jak funkcje DWO/TCPC upraszają obróbkę 3+2-osiową, 4+1-osiową jednoczesną pracę 4- i 5-osiową. Dzięki mechanizmom DWO/TCPC (Dynamic Work Offsets / Tool Center Point Control) możesz przygotować z wyprzedzeniem program CAM, a następnie umieścić uchwyt roboczy i część w dowolnym miejscu stołu bez potrzeby odświeżania ustawień

Uzyskaj więcej z inwestycji w Haas


Co może obsługiwać maszyna Haas? Co jest do dyspozycji?