Zostań Certyfikowanym Operatorem Haas*


Wyróżnij się w branży, jako wykwalifikowany operator maszyn CNC lub upewnij się, że Twój zespół posiada umiejętności niezbędne do właściwej i bezpiecznej obsługi maszyny CNC – zdobądź Certyfikat Haas. Nasz internetowy Program Certyfikacji CNC pozwoli Tobie – lub Twoim pracownikom – zdobyć wiedzę i umiejętności wymagane do podstawowej obsługi maszyn CNC.


*Obecnie program dostępny tylko w USA i Kanadzie.

Zalety Certyfikacji Haas


Dla nowych operatorów


  Wyróżnij się w branży
☑  Uzyskaj potwierdzenie swoich kwalifikacji
  Zyskaj referencje w swoim zawodzie

Dla właścicieli warsztatów


 Łatwo dostępne
 Standardowe szkolenie
 Aktualne informacje

Certyfikacja Haas w czterech prostych krokach


 • ZALOGUJ SIĘ/ UTWÓRZ KONTO

  Utwórz swoje bezpłatne konto MyHaas. To konto zapewnia pojedynczy login dla Programu Certyfikacji CNC Haas na stronie Learn.HaasCNC.com oraz w witrynach MyHaas, HaasConnect i Parts.HaasCNC.com.
  ZALOGUJ SIĘ/ UTWÓRZ KONTO

  Utwórz swoje bezpłatne konto MyHaas. To konto zapewnia pojedynczy login dla Programu Certyfikacji CNC Haas na stronie Learn.HaasCNC.com oraz w witrynach MyHaas, HaasConnect i Parts.HaasCNC.com.

 • OBEJRZYJ MODUŁY KURSU

  Szkolenie w ramach Programu Certyfikacji Haas składa się z 12 rozdziałów, zaprezentowanych w formie materiału wideo. Każdy z filmów można oglądać we własnym tempie i w razie potrzeby odtwarzać ponownie. Chcemy mieć pewność, że maksymalnie skorzystasz z udziału w Programie Certyfikacji Haas.
  OBEJRZYJ MODUŁY KURSU

  Szkolenie w ramach Programu Certyfikacji Haas składa się z 12 rozdziałów, zaprezentowanych w formie materiału wideo. Każdy z filmów można oglądać we własnym tempie i w razie potrzeby odtwarzać ponownie. Chcemy mieć pewność, że maksymalnie skorzystasz z udziału w Programie Certyfikacji Haas.

 • ZDAJ TESTY ONLINE

  Każdy film jest zakończony krótkim testem wiedzy, abyś mógł przekonać się, że w pełni zrozumiałeś jego treść. Aby przejść do następnego filmu, musisz uzyskać wynik 100% poprawnych odpowiedzi.
  ZDAJ TESTY ONLINE

  Każdy film jest zakończony krótkim testem wiedzy, abyś mógł przekonać się, że w pełni zrozumiałeś jego treść. Aby przejść do następnego filmu, musisz uzyskać wynik 100% poprawnych odpowiedzi.

 • ZDAJ OSOBIŚCIE EGZAMIN PRAKTYCZNY W LOKALNYM FABRYCZNYM SALONIE SPRZEDAŻY FIRMY HAAS

  Po ukończeniu wszystkich rozdziałów i testów możesz umówić się na egzamin praktyczny w lokalnym fabrycznym salonie sprzedaży firmy Haas. Podczas egzaminu praktycznego zostaniesz poproszony o wykonanie niektórych czynności pokazanych na filmach. Uczestnicy, którzy zdadzą egzamin praktyczny otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie Programu Certyfikacji CNC Haas.
  ZDAJ OSOBIŚCIE EGZAMIN PRAKTYCZNY W LOKALNYM FABRYCZNYM SALONIE SPRZEDAŻY FIRMY HAAS

  Po ukończeniu wszystkich rozdziałów i testów możesz umówić się na egzamin praktyczny w lokalnym fabrycznym salonie sprzedaży firmy Haas. Podczas egzaminu praktycznego zostaniesz poproszony o wykonanie niektórych czynności pokazanych na filmach. Uczestnicy, którzy zdadzą egzamin praktyczny otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie Programu Certyfikacji CNC Haas.

Szkolenie Certyfikacyjne Haas


 • Rozdział 1: Wprowadzenie do obróbki CNC

  Obejmuje zagadnienia historii obrabiarek, podstaw budowy maszyny oraz podstawowych narzędzi tnących. Prezentuje proces obróbki skrawaniem - od surowego materiału po gotową część - oraz wyjaśnia role operatora, maszyny i programu w całym procesie. Wyjaśnia podstawowe zagadnienia związane z kodami G i M, ruchem osi X/Y/Z oraz obrotami i prędkością wrzeciona.
  Rozdział 1: Wprowadzenie do obróbki CNC

  Obejmuje zagadnienia historii obrabiarek, podstaw budowy maszyny oraz podstawowych narzędzi tnących. Prezentuje proces obróbki skrawaniem - od surowego materiału po gotową część - oraz wyjaśnia role operatora, maszyny i programu w całym procesie. Wyjaśnia podstawowe zagadnienia związane z kodami G i M, ruchem osi X/Y/Z oraz obrotami i prędkością wrzeciona.

 • Rozdział 2: Podstawy bezpiecznej obsługi maszyny

  Prezentuje wszystkie zabezpieczenia maszyn CNC Haas, między innymi funkcję E-Stop, blokady drzwi oraz funkcję wstrzymania posuwu, pojedynczego bloku i resetowania. Zawiera omówienie środków ochrony osobistej, niebezpieczeństw związanych z niewłaściwym zamocowaniem części oraz znaczenia utrzymania czystości w obszarze roboczym.
  Rozdział 2: Podstawy bezpiecznej obsługi maszyny

  Prezentuje wszystkie zabezpieczenia maszyn CNC Haas, między innymi funkcję E-Stop, blokady drzwi oraz funkcję wstrzymania posuwu, pojedynczego bloku i resetowania. Zawiera omówienie środków ochrony osobistej, niebezpieczeństw związanych z niewłaściwym zamocowaniem części oraz znaczenia utrzymania czystości w obszarze roboczym.

 • Rozdział 3: Podstawowe czynności podczas uruchamiania maszyny

  Przedstawia kompletną listę kontrolną czynności do wykonania przed zasileniem maszyny, takich jak sprawdzenie poziomu chłodziwa i czystości maszyny przed uruchomieniem oraz kontrola stanu narzędzi i uchwytu roboczego. Prezentuje też pełną listę kontrolną czynności do wykonania przed wyłączeniem zasilania maszyny.
  Rozdział 3: Podstawowe czynności podczas uruchamiania maszyny

  Przedstawia kompletną listę kontrolną czynności do wykonania przed zasileniem maszyny, takich jak sprawdzenie poziomu chłodziwa i czystości maszyny przed uruchomieniem oraz kontrola stanu narzędzi i uchwytu roboczego. Prezentuje też pełną listę kontrolną czynności do wykonania przed wyłączeniem zasilania maszyny.

 • Rozdział 4: Załadowanie i wyładowanie części

  Porusza kwestie obsługi uchwytu roboczego i mocowania części; wydmuchiwania wiórów i chłodziwa z imadła i części przed jej zamocowaniem; prawidłowego użycia ograniczników; różnych typów uchwytów roboczych oraz stosowania właściwej siły zacisku w celu zapewnienia prawidłowego zamocowania obrabianego przedmiotu w uchwycie roboczym.
  Rozdział 4: Załadowanie i wyładowanie części

  Porusza kwestie obsługi uchwytu roboczego i mocowania części; wydmuchiwania wiórów i chłodziwa z imadła i części przed jej zamocowaniem; prawidłowego użycia ograniczników; różnych typów uchwytów roboczych oraz stosowania właściwej siły zacisku w celu zapewnienia prawidłowego zamocowania obrabianego przedmiotu w uchwycie roboczym.

 • Rozdział 5: Uruchamianie programu

  Opis wszystkich podstawowych elementów programu i wyjaśnienie linii kodu, łącznie z bezpiecznym uruchomieniem programu, odległością do przebycia, trybem pojedynczego bloku oraz porównaniem ruchu szybkiego i ruchu posuwu. Omówienie niebezpieczeństwa osadzania się wiórów na wszystkich powierzchniach roboczych maszyny.
  Rozdział 5: Uruchamianie programu

  Opis wszystkich podstawowych elementów programu i wyjaśnienie linii kodu, łącznie z bezpiecznym uruchomieniem programu, odległością do przebycia, trybem pojedynczego bloku oraz porównaniem ruchu szybkiego i ruchu posuwu. Omówienie niebezpieczeństwa osadzania się wiórów na wszystkich powierzchniach roboczych maszyny.

 • ROZDZIAŁ 6: FUNKCJE STEROWANIA HAAS

  Prezentacja całego bloku klawiszy i układu ekranu sterowania. Omówienie wybranych klawiszy, których będzie używać nowy operator, takich jak: początek cyklu, wstrzymanie posuwu, resetowanie, E-Stop, włączanie i wyłączanie dopływu chłodziwa oraz ekran pomocy.
  ROZDZIAŁ 6: FUNKCJE STEROWANIA HAAS

  Prezentacja całego bloku klawiszy i układu ekranu sterowania. Omówienie wybranych klawiszy, których będzie używać nowy operator, takich jak: początek cyklu, wstrzymanie posuwu, resetowanie, E-Stop, włączanie i wyłączanie dopływu chłodziwa oraz ekran pomocy.

 • ROZDZIAŁ 7: PODSTAWY ODCZYTU WYDRUKÓW

  Prezentacja różnych aspektów rysunku, między innymi bloku tytułowego, bloku poprawek, lokalizacji tolerancji i uwag ogólnych. Objaśnienie wymiarowania na rysunkach, wywołaniach i przekrojach.
  ROZDZIAŁ 7: PODSTAWY ODCZYTU WYDRUKÓW

  Prezentacja różnych aspektów rysunku, między innymi bloku tytułowego, bloku poprawek, lokalizacji tolerancji i uwag ogólnych. Objaśnienie wymiarowania na rysunkach, wywołaniach i przekrojach.

 • ROZDZIAŁ 8: NARZĘDZIA POMIAROWE

  Szczegółowe omówienie narzędzi kontrolnych i ich zastosowań. Wprowadzenie do posługiwania się wagą, suwmiarką i mikrometrem.
  ROZDZIAŁ 8: NARZĘDZIA POMIAROWE

  Szczegółowe omówienie narzędzi kontrolnych i ich zastosowań. Wprowadzenie do posługiwania się wagą, suwmiarką i mikrometrem.

 • ROZDZIAŁ 9: PODSTAWOWE OBLICZENIA W WARSZTACIE

  Omówienie podstawowych działań matematycznych przydatnych w warsztacie, takich jak dodawanie i odejmowanie, równoważność miejsc po przecinku, przekształcanie ułamków zwykłych na dziesiętne oraz zamiana miar metrycznych na imperialne.
  ROZDZIAŁ 9: PODSTAWOWE OBLICZENIA W WARSZTACIE

  Omówienie podstawowych działań matematycznych przydatnych w warsztacie, takich jak dodawanie i odejmowanie, równoważność miejsc po przecinku, przekształcanie ułamków zwykłych na dziesiętne oraz zamiana miar metrycznych na imperialne.

 • ROZDZIAŁ 10: WPROWADZENIE DO NARZĘDZI TNĄCYCH I MATERIAŁÓW

  Przegląd typowych narzędzi tnących stosowanych w maszynach CNC oraz materiałów najczęściej spotykanych w warsztatach.
  ROZDZIAŁ 10: WPROWADZENIE DO NARZĘDZI TNĄCYCH I MATERIAŁÓW

  Przegląd typowych narzędzi tnących stosowanych w maszynach CNC oraz materiałów najczęściej spotykanych w warsztatach.

 • ROZDZIAŁ 11: PODSTAWY OBSŁUGI MASZYNY

  Przedstawienie podstawowych czynności podczas konserwacji maszyny CNC, takich jak: usuwanie wiórów z obudowy maszyny, obsługa zbiornika chłodziwa i układu chłodzenia, kontrola układu smarowania oraz kontrola i czyszczenie wszystkich filtrów.
  ROZDZIAŁ 11: PODSTAWY OBSŁUGI MASZYNY

  Przedstawienie podstawowych czynności podczas konserwacji maszyny CNC, takich jak: usuwanie wiórów z obudowy maszyny, obsługa zbiornika chłodziwa i układu chłodzenia, kontrola układu smarowania oraz kontrola i czyszczenie wszystkich filtrów.

 • ROZDZIAŁ 12: EGZAMIN PRAKTYCZNY

  Po ukończeniu szkolenia online, uczestnicy mogą umówić się na egzamin praktyczny w lokalnym fabrycznym salonie sprzedaży firmy Haas, podczas którego zostaną poproszeni o wykonanie niektórych czynności pokazanych na filmach. Po zdaniu egzaminu praktycznego, uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie Programu Certyfikacji CNC Haas.
  ROZDZIAŁ 12: EGZAMIN PRAKTYCZNY

  Po ukończeniu szkolenia online, uczestnicy mogą umówić się na egzamin praktyczny w lokalnym fabrycznym salonie sprzedaży firmy Haas, podczas którego zostaną poproszeni o wykonanie niektórych czynności pokazanych na filmach. Po zdaniu egzaminu praktycznego, uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie Programu Certyfikacji CNC Haas.

 

Zbuduj swoją karierę – Certyfikaty Haas

 

Dzięki Programowi Certyfikacji CNC Haas wyróżnisz się w branży produkcyjnej, jako przeszkolony i wykwalifikowany operator maszyn CNC.

*Obecnie program dostępny tylko w USA i Kanadzie

 

Powiadom mnie, gdy Program Certyfikacji Haas będzie dostępny w moim regionie.Porozmawiaj z nami

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak Program Certyfikacji CNC Haas może pomóc Ci zbudować swoją karierę w branży produkcyjnej, przekaż nam swoje dane kontaktowe.