Gwarancja na produkty firmy Haas


Roczna gwarancja standardowa

Wszystkie produkty firmy Haas* — maszyny CNC, stoły obrotowe i podajniki prętów — są objęte pełną roczną gwarancją na całą maszynę, w tym na sterowanie CNC. Przez „pełną roczną letnią gwarancję” rozumiemy 8760 godzin — czyli 365 x 24. (Niektórzy producenci określają rok jako 365 x 8 godzin.) Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji podano w Instrukcji obsługi maszyny.

Rozszerzona gwarancja jest dostępna w momencie zakupu u autoryzowanego dystrybutora firmy Haas.

  • Gwarancja obejmuje wady materiałowe i wykonawcze
  • Pokrywa wszystkie części i robociznę
  • Jeśli części objęte gwarancją nie są dostępne lokalnie, wysyłane są tego samego dnia w 99,5% przypadków

* Z wyjątkiem modeli EDU, które są objęte 6-miesięczną gwarancją.


Roczna gwarancja rozszerzona (zawiera roczną gwarancję standardową)

Ta opcja zapewnia dodatkową roczną gwarancję rozszerzoną i może być zakupiona w dowolnym momencie przed wygaśnięciem pierwotnej gwarancji.


90-dniowa gwarancja na części zamienne

Wszystkie części zamienne firmy Haas (zakupione po wygaśnięciu gwarancji na maszynę) objęte są 90-dniową gwarancją (w tym na części i robociznę) liczoną od daty instalacji.