Haas-bediening — instellen, uitvoeren en bewerken van GUI