Stel de gereedschapscöordinaten van uw draaimachine sneller in met de automatische gereedschapstaster