Algemene voorwaarden


Haas Automation werkt hard om ervoor te zorgen dat alle producten van Haas voldoen aan strenge internationale normen, waaronder CE en ETL. Selecteer een van de onderstaande categorieën voor meer gedetailleerde informatie.

Haas Automation respecteert uw privacy en is toegewijd aan het beschermen van uw online privacy. Hoewel informatie de hoeksteen is van ons vermogen om superieure klantenservice te bieden, is ons belangrijkste goed het vertrouwen van onze klanten. Daarom is het veilig houden van klantgegevens een topprioriteit bij Haas. De gegevens die u aan ons verstrekt worden beschouwd en behandeld als vertrouwelijke bedrijfsgegevens die uitsluitend door Haas, Haas Factory Outlets (HFO's) en het dealernetwerk van Haas worden gebruikt. Wij verstrekken gegevens aan onze HFO's om beter te kunnen inspelen op uw behoeften. Maar gegevens zullen op geen enkele manier worden gedeeld met derden of iemand buiten de Haas-familie.

Neem even een paar minuten de tijd om onze volledige privacyverklaring te lezen ("details" hieronder), zodat u begrijpt hoe uw gegevens worden gebruikt en welke maatregelen we nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

Welke gegevens verzamelt Haas?

Haas verzamelt geen persoonlijk identificeerbare gegevens over een individuele gebruiker van de Haascnc.com-website, behalve wanneer deze bewust door de persoon worden verstrekt. U kunt ervoor kiezen om bepaalde gegevens niet te verstrekken, maar dan kunnen we u mogelijk niet helpen met uw verzoek of probleem. Haas verzamelt de volgende gegevens: naam, bedrijfsnaam, positie, functie, adres, land, telefoonnummer, e-mailadres, soorten gebruikte machines, type machines waarvoor de intentie bestaat om deze te kopen, type bedrijf, aantal werknemers, opmerkingen en vragen, evenals serienummers en modellen van machines van Haas. U hebt altijd de mogelijkheid om de gegevens die wij vragen niet te verstrekken. Sommige van de verplichte velden kunnen bestaan uit uw naam, e-mailadres en land. De verzamelde gegevens in de online vragenlijsten helpen ons om te bepalen wie tot ons klantenbestand behoren en wat uw behoeften zijn. Door deze gegevens te verzamelen, kunnen we werken aan het verbeteren van de klantervaringen met het bedrijf.

Welke afdelingen bij Haas verzamelen gegevens?

De volgende afdelingen bij Haas verzamelen gegevens: Verkoop, service, distributeurs, callcenter en klantenbehartiging.

Hoe gebruikt Haas de gegevens?

Haas gebruikt de gegevens die onze websitebezoekers verstrekken om vragen te beantwoorden, aan verzoeken te voldoen, literatuur te verstrekken en producten en diensten van Haas te vermarkten. Door contact met ons op te nemen, gaat u ermee akkoord dat alle gegevens of opmerkingen die u verstrekt kunnen worden gedeeld tussen Haas, zijn gelieerde bedrijven en dealers en dat deze zonder beperking kunnen worden gebruikt om klantorders te verwerken en onze producten en diensten te verbeteren of te vermarkten.

Met wie deelt Haas gegevens?

Haas deelt de gegevens met zijn distributeurs, het callcenter en afdelingen op het hoofdkantoor van het bedrijf. Geen enkel ander bedrijf of derde zal gegevens ontvangen. Gegevens die u verstrekt worden alleen gebruikt voor het beoogde doel dat is vermeld op het moment dat de gegevens worden verzameld. U ontvangt mogelijk per post en e-mail updates over producten en diensten van Haas.  Gegevens worden niet gedeeld met andere partijen voor secundaire of niet gerelateerde doeleinden. Om uw privacy verder te beschermen is de toegang tot gegevens door werknemers beperkt. Alleen geselecteerde werknemers die deze informatie absoluut nodig hebben om u beter van dienst te kunnen zijn, kunnen alle ingediende gegevens bekijken. We ondernemen stappen om alle gegevens die we online van u ontvangen zo goed mogelijk te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik. We zullen altijd de controle behouden over de vertrouwelijkheid van onze klantgegevens.

Welke soorten beveiligingsprocedures gebruiken wij?

We slaan klantgegevens tijdelijk online op in een beveiligde database. De gegevens die u indient, worden vervolgens gedownload en opgeslagen op ons bedrijfsnetwerk bij Haas.

Hoe kunnen gebruikers eventuele onjuistheden in hun gegevens corrigeren?

Als uw informatie is veranderd of als u denkt dat Haas Automation onjuiste informatie heeft, neem dan contact met ons op via [email protected].

Voor uw toegang tot en het gebruik van de website van Haas Automation, Incorporated (de "site") (www.haascnc.com) gelden de volgende algemene voorwaarden ("algemene voorwaarden") en alle van toepassing zijnde wetten. Door het bezoeken en gebruiken van de site accepteert u, zonder beperking of voorbehoud, de algemene voorwaarden en bevestigt u dat eventuele overige overeenkomsten tussen u en Haas Automation, Incorporated nietig en niet rechtsgeldig zijn.

Gebruik en auteursrecht van media (afbeeldingen)

Alle media (afbeeldingen) op deze website/ftp-site zijn alleen goedgekeurd voor gebruik door geautoriseerde distributeurs van Haas om Haas Automation, Inc. en producten van Haas te promoten. Deze sites en media (afbeeldingen) © 2011 door Haas Automation, Inc. Gebruik zonder voorafgaande toestemming van Haas Automation, Inc. media (afbeeldingen) door iemand anders dan een geautoriseerde distributeur van Haas is ten strengste verboden. Schriftelijke aanvragen voor het gebruik van media (afbeeldingen) van Haas Automation, Inc. moeten worden gefaxt naar +01-805-988-6918. Voeg een zwart-wit weergave bij van de media (afbeeldingen) van Haas Automation, Inc. die u aanvraagt, of vermeld de media (afbeeldingen) van Haas Automation, Inc. met naam. U moet het beoogde gebruik voor de media (afbeeldingen) van Haas Automation, Inc. beschrijven en de naam van de verantwoordelijke partij vermelden.

Algemene voorwaarden
 1. Tenzij anders vermeld moet u ervan uitgaan dat alles wat u op de site ziet of leest, auteursrechtelijk is beschermd en niet zonder de schriftelijke toestemming van Haas Automation, Incorporated mag worden gebruikt, behalve zoals bepaald in deze algemene voorwaarden of in de tekst op de site. Haas Automation, Incorporated garandeert niet en beweert evenmin dat uw gebruik van materialen die op de site worden weergegeven geen inbreuk maakt op rechten van derden die geen eigendom zijn van of gelieerd zijn aan Haas Automation, Incorporated.
 2. Hoewel Haas Automation, Incorporated alle redelijke inspanningen levert om te zorgen dat de site nauwkeurige en actuele informatie bevat, geeft Haas Automation, Incorporated geen garanties of verklaringen met betrekking tot de nauwkeurigheid ervan. Haas Automation, Incorporated aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen in de inhoud op de site.
 3. Uw gebruik en het bekijken van de site is voor uw eigen risico. Noch Haas Automation, Incorporated noch enige andere partij die betrokken is bij het creëren, produceren of leveren van de site is aansprakelijk voor enige directe, incidentele, bijkomende, indirecte of punitieve schade die voortvloeit uit uw toegang tot of gebruik van de site. Zonder het voorgaande te beperken, wordt alles op de site aan u verstrekt "zoals het is," zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, waaronder, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of dat het geen inbreuk maakt op enig recht. Houd er rekening mee dat in sommige rechtsgebieden de uitsluiting van impliciete garanties niet is toegestaan, waardoor sommige van de bovenstaande bepalingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. Raadpleeg uw lokale wetten voor eventuele restricties of beperkingen met betrekking tot de uitsluiting van impliciete garanties. Haas Automation, Incorporated aanvaardt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van computervirussen die uw computerapparatuur of andere eigendommen kunnen infecteren vanwege uw toegang tot, gebruik van of het surfen op de site, of wanneer u enige materialen, gegevens, tekst, afbeeldingen, video's of audio van de site downloadt.
 4. Alle communicatie of materialen die u via e-mail of anderszins naar de site verzendt, waaronder gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke, wordt en zal worden behandeld als niet vertrouwelijk en zonder dat er eigendomsrecht op berust. Alles wat u verzendt of plaatst, kan door Haas Automation, Incorporated of zijn gelieerde ondernemingen worden gebruikt voor elk doel, waaronder, maar niet beperkt tot, reproductie, openbaarmaking, verzending, publicatie, uitzending en plaatsing. Bovendien staat het Haas Automation, Incorporated vrij om ideeën, concepten, kennis of technieken te gebruiken die zijn vervat in berichten die u naar de site verzendt voor welk doel dan ook, waaronder, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, produceren en verkopen van producten met het gebruik van dergelijke gegevens.
 5. Afbeeldingen van personen of plaatsen die op de site worden weergegeven, zijn het eigendom van of worden gebruikt met toestemming van Haas Automation, Incorporated. Het gebruik van deze afbeeldingen door u of iemand anders die door u is geautoriseerd, is verboden tenzij dit specifiek wordt toegestaan door deze algemene voorwaarden of specifieke toestemming elders op de site. Elk ongeautoriseerd gebruik van de afbeeldingen kan een overtreding zijn van auteursrechtwetten, handelsmerkwetten, de wetten inzake privacy en publiciteit, en regelgeving en statuten inzake communicatie.
 6. Tenzij anders aangegeven, zijn de handelsmerken, logo's en servicemerken (gezamenlijk de "handelsmerken") die op de site worden weergegeven, gedeponeerde handelsmerken van Haas Automation, Incorporated. Niets op de site mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, door implicatie, juridische uitsluiting of anderszins, van enige licentie of recht om enig handelsmerk op de site te gebruiken zonder de schriftelijke toestemming van Haas Automation, Incorporated of een derde die eigenaar is van getoonde handelsmerken op de site. Het is u ten strengste verboden handelsmerken die op de site worden weergegeven of andere inhoud van de site te gebruiken, uitgezonderd zoals is bepaald in deze algemene voorwaarden. U wordt hierbij ook geïnformeerd dat Haas Automation, Incorporated haar intellectuele eigendomsrechten agressief zal handhaven in de ruimste zin van de wet, met inbegrip van het instellen van strafrechtelijke vervolging.
 7. Haas Automation, Incorporated heeft niet alle sites bekeken die aan deze site zijn gelinkt (indien van toepassing) en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige externe pagina of andere sites die aan deze site zijn gelinkt. Uw gebruik van links naar andere externe pagina's of andere sites is op eigen risico.
 8. Hoewel Haas Automation, Incorporated van tijd tot tijd discussies, chats, berichten, uitzendingen, bulletins boards en dergelijke die op de site kunnen verschijnen, kan controleren of bekijken, is Haas Automation, Incorporated niet verplicht om dit te doen en het bedrijf aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid die voortvloeit uit de inhoud van dergelijke locaties, noch voor enige fout, laster, aanklacht, smaad, omissie, onwaarheid, obsceniteit, pornografie, godslastering, gevaar of onnauwkeurigheid die is opgenomen in enige informatie binnen dergelijke locaties op de site. Het is u verboden onwettig, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, obsceen, aanstootgevend, opruiend, pornografisch of profaan materiaal te plaatsen of te verzenden, of materiaal dat gedrag kan vormen of aanmoedigen dat als een strafbaar feit zou worden beschouwd, aanleiding zou geven tot burgerlijke aansprakelijkheid, of anderszins een wet zou overtreden. Haas Automation, Incorporated zal zijn volledige medewerking verlenen aan alle wetshandhavingsinstanties of gerechtelijke bevelen waarin Haas Automation, Incorporated wordt verzocht de identiteit bekend te maken van iedereen die dergelijke informatie of materialen plaatst.
 9. Haas Automation, Incorporated kan deze algemene voorwaarden te allen tijde herzien door deze bekendmaking bij te werken. U bent gebonden door dergelijke herzieningen en dient daarom periodiek deze pagina te bezoeken om de op dat moment geldende algemene voorwaarden waaraan u bent gebonden te bekijken.

Handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen en handelsmerken zijn alle waardevolle activa van Haas Automation, Inc. ("Haas").

Deze richtlijnen gelden voor zowel Haas Factory Outlets als andere partijen door Haas bij afzonderlijke overeenkomst goedgekeurd die gebruik wensen te maken van de merken, dienstmerken, handelsnamen, handelsimago, afbeeldingen en/of logo's van Haas (hierna gezamenlijk te noemen: "handelsmerken") in materiaal voor promoties, reclame, verkooppunten, instructie of referentie, op een website of in ander materiaal. Elk gebruik van de handelsmerken wordt beheerst door overeenkomsten tussen Haas en de gebruiker hierin ("u") in combinatie met deze richtlijnen.

Door gebruik te maken van de handelsmerken erkent u dat Haas de enige eigenaar van de handelsmerken is en belooft u dat u zich niet zult mengen in de rechten van Haas op de handelsmerken, met inbegrip van het aanvechten van het gebruik door Haas van, de registratie van, of de aanvraag tot registratie van dergelijke handelsmerken, alleen of in combinatie met andere woorden, waar ook ter wereld, en dat u de handelsmerken van Haas niet zult schaden, misbruiken of in diskrediet brengen. Alle goodwill die voortvloeit uit het gebruik van enig deel van de handelsmerken is uitsluitend eigendom van en komt uitsluitend ten goede aan Haas. Elk gebruik van de handelsmerken voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming of toestemming van Haas kan een inbreuk vormen op handelsmerken en oneerlijke concurrentie zijn die in strijd is met federale en staatswetten.

Het gebruik van de handelsmerken kan worden verboden, tenzij uitdrukkelijk toegestaan in een of meer overeenkomsten tussen Haas en u. Bovendien worden hieronder geen andere rechten van welke aard dan ook verleend, met uitzondering van het beperkte gebruiksrecht, zoals uitdrukkelijk is toegestaan onder andere overeenkomsten tussen Haas en u. Elk gebruik van de handelsmerken zal in overeenstemming zijn met deze richtlijnen. Door deze richtlijnen na te leven, helpt u Haas zijn waardevolle merkrechten te beschermen en zijn merkidentiteit te versterken.

Toegestaan gebruik van de handelsmerken van Haas

Gebruik

De handelsmerken mogen uitsluitend worden gebruikt voor de identificatie van de producten en diensten van Haas. Het gebruik van de handelsmerken moet een bijvoeglijk naamwoord zijn en geen zelfstandig naamwoord. Bijvoorbeeld, "koop een Haas CNC-machine," niet "koop een Haas." Gebruik de handelsmerken niet in meervoud of bezittelijke vorm. U mag handelsmerken niet afkorten of er andere woorden, symbolen, getallen of handelsmerken aan toevoegen die niet aan Haas toebehoren. Zorg altijd voor de juiste spelling van de handelsmerken en duid de handelsmerken aan met een ®-symbool, waar van toepassing en in overeenstemming met deze richtlijnen. De handelsmerken moeten worden onderscheiden van andere woorden in gedrukte vorm, ongeacht of de handelsmerken in gedrukte vorm, op een website, in een videoreclame, op een verpakking of in andere reclame voorkomen. U kunt de handelsmerken onderscheiden van de omringende woorden door gebruik te maken van een geschikt handelsmerktekensymbool (zie hieronder). U kunt de handelsmerken ook onderscheiden door ze bijvoorbeeld in gestileerde letters of hoofdletters te plaatsen, ze in aanhalingstekens te plaatsen, of vetgedrukt of cursief te typen.

Materiaal voor reclame, promotie, verkooppunten, verkoop, en gebruik op websites

Alleen Haas en zijn Haas Factory Outlets of andere bevoegde partijen mogen de handelsmerken gebruiken in reclame, promotie, op verkooppunten, verkoopmateriaal en websites. Haas Factory Outlets en geautoriseerde derden mogen de handelsmerken alleen gebruiken zoals uiteengezet in overeenstemming met eventuele overeenkomsten tussen Haas en u, en elk gebruik van de handelsmerken dient in overeenstemming te zijn met deze richtlijnen. Elk gebruik van de handelsmerken moet altijd in overeenstemming zijn met de toepasselijke voorwaarden die de relatie bepalen die is toegestaan door uw contract met Haas.

Publicaties

U mag een woordmerk van Haas gebruiken in verband met tijdschriften, magazines of reclame mits u voldoet aan de volgende vereisten:

 • Het gebruik schept een positief beeld van zowel Haas als zijn producten
 • In de kredietparagraaf is een vermelding van handelsmerkverklaring opgenomen, waarin Haas aangeeft eigenaar te zijn van zijn handelsmerken. Bijvoorbeeld: HAAS is een gedeponeerd handelsmerk dat eigendom is van en in licentie gegeven wordt door Haas Automation, Inc.
 • Uw naam en logo komen prominenter naar voren dan de handelsmerken op al het gedrukte materiaal dat betrekking heeft op de publicatie.
 • Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Haas verschijnen er geen handelsmerken in de publicatie of op enig materiaal dat betrekking heeft op de publicatie.
 • In de publicatie en al het overige bijbehorende drukwerk is een soortgelijke disclaimer van sponsoring, aansluiting of goedkeuring door Haas opgenomen: [Titel] is een onafhankelijke publicatie en is niet geautoriseerd, gesponsord of anderszins goedgekeurd door Haas.

Ongeoorloofd gebruik van de handelsmerken van Haas

Naam van bedrijf, product of service

U mag geen handelsmerken geheel of gedeeltelijk gebruiken of registreren als onderdeel van een bedrijfsnaam, handelsnaam, productnaam, dienstnaam of als domeinnaam.

Handelsmerken, logo's en grafische symbolen van Haas

U mag de handelsmerken (waaronder begrepen logo's of andere grafische symbolen, pictogrammen of wijzigingen daarvan die eigendom zijn van Haas) niet gebruiken op of in verband met websites, producten, verpakkingen, handleidingen, promotie-/reclamemateriaal, of voor enig ander doel behalve op basis van een uitdrukkelijke schriftelijke handelsmerklicentie van Haas, zoals een dealerovereenkomst van de Haas Factory Outlet, licentieovereenkomst of een andere overeenkomst die naar deze handelsmerken verwijst.

Variaties, afleidingen of afkortingen

U mag voor geen enkel doel een variatie van de handelsmerken (inclusief logo's of andere grafische symbolen, iconen of wijzigingen daarvan, die eigendom zijn van Haas) gebruiken. U mag voor geen enkel doel een variatie, fonetische equivalent, fonetische soortgelijke, vreemde taal equivalent, afleiding, of afkorting van de handelsmerken van Haas gebruiken. Bijvoorbeeld:, "Haas4Sale" of  "Haas Auto CNC" is niet aanvaardbaar.

Domeinnamen

U mag in geen enkele domeinnaam een identiek of nagenoeg identiek handelsmerk van Haas gebruiken.  Bijvoorbeeld:,  "Haasmachines.com" of "Haas4Sale.com" is niet aanvaardbaar.

Handelsimago van Haas

U mag geen afbeelding van een Haas-machine gebruiken en u mag het kenmerkende handelsimago van Haas (bijvoorbeeld het uiterlijk van zijn machines), het ontwerp van de website, logo's of lettertypen niet imiteren. U mag het handelsimago van Haas niet gebruiken of imiteren voor uw website.

Slogans en taglines

U mag geen slogan of tagline van Haas gebruiken of imiteren.

Koopwaarartikelen

U mag niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Haas artikelen fabriceren, verkopen of weggeven, zoals T-shirts, bekers, etc., die voorzien zijn van handelsmerken van Haas, inclusief grafische symbolen, logo's of pictogrammen.

Goedkeuring of sponsoring

U mag geen handelsmerken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, grafische symbolen, logo's, pictogrammen, handelsimago, enz. gebruiken op een manier die zou impliceren dat Haas verbonden is met of steun verleent aan, of sponsoring van of ondersteuning verleent aan een product of dienst van derden.

Denigrerende houding

U mag de handelsmerken niet op een denigrerende manier gebruiken.

RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN "HAAS FACTORY OUTLET" en "HFO"

Haas heeft de merken HAAS FACTORY OUTLET en HFO ontwikkeld en geregistreerd voor gebruik door zijn geautoriseerde dealers.

Het gebruik van HAAS FACTORY OUTLET en HFO, in overeenstemming met deze richtlijnen, is beschikbaar voor gebruik door de huidige Haas Factory Outlet geautoriseerde dealers die de dealerovereenkomst hebben ondertekend, en op grond van een licentieovereenkomst die is opgenomen in deze dealerovereenkomst of een andere overeenkomst die is gesloten tussen Haas en u.

Alle geautoriseerde dealers van de Haas Factory Outlet moeten aan deze richtlijnen voldoen.

Haas behoudt zich het recht voor om de toestemming voor het gebruik van de merken HAAS FACTORY OUTLET en HFO te allen tijde in te trekken als het gebruik van het handelsmerk HAAS FACTORY OUTLET of HFO niet overeenkomt met deze richtlijnen, in strijd is met toepasselijke wetgeving of anderszins door Haas als ongepast wordt beschouwd.

JUISTE VERKLARING VAN HANDELSMERKTOEWIJZING

Distributie binnen specifieke gebieden

 1. Elk gebruik van de handelsmerken is beperkt tot het gebied zoals gedefinieerd in de dealerovereenkomst tussen u en Haas. Voor alle producten, productdocumentatie of andere productmededelingen die in uw gebied worden gedistribueerd, dient u het juiste handelsmerkteken (TM, SM, ®) te gebruiken wanneer de handelsmerken voor het eerst in de tekst van de advertentie, brochure of ander materiaal verschijnen.
 2. Haas Factory Outlets kunnen aan het einde van de specifieke communicatie of in de paragraaf met kredietverklaring van uw communicatie of documentatie in kleine lettertjes verwijzen naar hun relatie met Haas als geautoriseerde dealer. Bijvoorbeeld: [plaats uw bedrijfsnaam] is een geautoriseerde dealer van Haas als een Haas Factory Outlet.
 3. Voeg een vermelding toe dat Haas eigenaar is van de handelsmerken ofwel in kleine lettertjes aan het einde van de specifieke communicatie, of in de paragraaf met kredietverklaring van uw communicatie of documentatie. Bijvoorbeeld: De merken HAAS en de HAAS FACTORY OUTLET zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van en in licentie gegeven worden door Haas Automation, Inc.