Certificeringen en veiligheid


Programma Veiligheid voorop

Uw Haas-machine is ontworpen om altijd gebruikt te worden met gesloten deuren, met alle beveiliging aanwezig en met veiligheidskenmerken die volledig functioneren.

Net als veiligheidsbrillen en andere logische protocollen, is dit de enige manier om er zeker van te zijn dat u zich op een veilige werkplek bevindt en dat u beschermd bent tegen letsel.

Om de machinebediener te beschermen en maximale veiligheid te bieden, is uw Haas-machine ontworpen om altijd gebruikt te worden met gesloten deuren, met een beschermende beveiliging aanwezig en met goed functionerende veiligheidskenmerken. Haas-machines zijn voorzien van mechanische en softwareveiligheidsvoorzieningen die ervoor zorgen dat de deuren van de machine gesloten blijven wanneer een programma draait.

Sommige mensen kunnen proberen om de voorzieningen voor veiligheidsblokkering te omzeilen of buiten werking te stellen. Dit is een gevaarlijke praktijk, die koste wat het kost vermeden moet worden. De veiligheidsvoorzieningen in uw Haas-machine kunnen de machinebediener alleen beschermen als ze correct functioneren.

Als er is geknoeid met de veiligheidsfuncties van uw Haas-machine(s) of als deze niet meer werken, helpen wij u graag om de machine terug te zetten naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen. We vinden veiligheid zelfs zo belangrijk, dat we de kosten van de eerste inspectie van de machineveiligheid voor onze rekening nemen.

Dat klopt, er zijn geen kosten voor de eerste inspectie. Als er een servicetechnicus van Haas in uw werkplaats is voor een onderhoudsbezoek, voert hij gratis een veiligheidsinspectie uit. Daarnaast kunt u contact opnemen met uw plaatselijke Haas Factory Outlet om een afspraak te maken voor een door Haas gecertificeerde servicetechnicus, die kosteloos de veiligheidsstatus van uw machine kan beoordelen en kan uitleggen wat er moet worden gedaan om de veiligheidskenmerken van de machine terug te brengen naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

*PROBEER NOOIT OM DE VEILIGHEIDSFUNCTIES TE OMZEILEN. HIERDOOR WORDT DE MACHINE ONVEILIG EN VERVALT DE GARANTIE. RAADPLEEG DE GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR VOLLEDIGE VEILIGHEIDSINFORMATIE.

Laboratorium voor elektrische testen

Alle CNC-werktuigmachines van Haas zijn voorzien van het ETL-keurmerk, waarmee wordt verklaard dat ze voldoen aan de elektrische norm NFPA 79 voor industriële machines en het Canadese equivalent, CAN/CSA C22.2 nr. 73. De ETL- en cETL-keurmerken worden toegekend aan producten die met succes zijn getest door Intertek Testing Services, een alternatief voor Underwriters Laboratories.

Intertek Testing Services (ITS) is een laboratorium dat is geaccrediteerd door het Amerikaans nationaal instituut voor normen en technologie (NIST). Daarnaast is ITS door OSHA aangeduid als nationaal erkend testlaboratorium en is door de Standards Council of Canada geaccrediteerd als testorganisatie en certificeringsorganisatie.

Producten die voldoen aan de richtlijnen van ITS-programma's zijn gekwalificeerd voor de ETL- en cETL-keurmerken.

  • ITS - Intertek Testing Services
  • ETL - Electrical Testing Laboratory (Elektrisch testlaboratorium) (circa 1904), nu ETL SEMKO, onderdeel van Intertek Group.
  • NFPA - National Fire Protection Association (Nationale vereniging voor brandpreventie)
  • NFPA 79 - Elektrische norm voor industriële machines
  • NIST - Amerikaans nationaal instituut voor normen en technologie
  • NRTL - Nationaal erkend testlaboratorium.

CE-certificering

Haas Automation, Inc. heeft het certificeringsproces voltooid dat is vereist om het CE-keurmerk op onze producten aan te brengen. Wij verklaren, op eigen verantwoordelijkheid, dat alle producten, opties en accessoires van Haas Automation voldoen aan de voorschriften zoals beschreven in de Europese richtlijn inzake machines.

ISO-certificering

Haas Automation is beoordeeld op conformiteit met de bepalingen van ISO 9001:2015

Reikwijdte van de registratie: Ontwerp en fabricage van CNC-werktuigmachines en accessoires, plaatwerkproductie

De voorwaarden voor het behoud van dit certificaat van registratie zijn vastgelegd in het Registratiebeleid 5.1 van ISO. Deze registratie wordt verleend op voorwaarde dat de organisatie blijft voldoen aan de gestelde norm. De geldigheid van dit certificaat is afhankelijk van lopende toezichtcontroles.

Om een exemplaar van onze ISO-certificering te ontvangen, vult u het onderstaande formulier in. Een Haas-vertegenwoordiger neemt dan contact met u op.

Aanvraagformulier ISO-certificering


Vul dit formulier in om documenten van onze ISO-certificering aan te vragen.