Haas-kontroll – GUI-oppsett, kjøring og redigering