Innstilling av et høyrevinklet hode; Forklaring av G17, G18, G19