Bruk G53, ikke G28, til å korte ned syklustider og posisjonere revolverhodet på dreiebenken