Reduser oppsett-tid med Haas-knappen «Neste verktøy»