Grunnleggende for måleverktøy: Dag 1, få en god start

Mark ser på et emne som alle maskinister og alle verksteder må håndtere hver dag. Han ser på verktøyene og begrepene du må gjøre deg kjent med etter som du begynner å lage deler og måle dem.