Ser det ut som om dreiebenkens hydraulikkobling lekker?

Hvis du ser at det kommer olje ut av hydraulikktilkoblingen på Haas-dreiebenken, se denne korte videoen for å se om du har et problem som er enkelt å rette.