Rens luftspyleventilen på Haas-maskinen raskt og enkelt

Hvis luftspyleventilen på maskinen lekker eller ikke fungerer som den skal, kan du se denne videoen som forklarer hvordan du renser den. I denne videoen ser vi på både Asco- og SMC-ventiler.