Feilsøk Wye-Delta-kontaktoren på Haas-maskinen din

Hvis du får uvanlige avlesninger for spindelbelastning på maskinen eller annen uvanlig aktivitet på spindelen. Eller hvis du får 4.9973- eller 20008-alarmer, kan du ha problemer med Wye-Delta-kontaktoren på maskinen. Men dette kan også indikere problemer med stabiliteten til den innkommende strømmen til maskinen. Se denne videoen for mer informasjon.