Kjør oppvarmingsprogrammet for spindler for å gi spindelen lenger brukstid