Fordelene ved Haas-funksjonen «Indeksering underveis»