Alarm 4000 Verktøyfrigjører mistet under verktøybytting