Bli en Haas-sertifisert operatør*


Skill deg ut i bransjen som en kvalifisert CNC-operatør – eller sørg for at teamet ditt har den kompetansen de trenger for å bruke en CNC-maskin på en forsvarlig måte – ved å bli Haas-sertifisert. Vårt online CNC-sertifiseringsprogram gir deg – eller dine ansatte – den kompetansen og ferdighetene som er nødvendig for grunnleggende CNC-maskindrift.


*Foreløpig bare tilgjengelig i USA og Canada.

Fordeler med Haas-sertifisering


For nye operatører


  Skill deg ut i bransjen
☑  Bevis din kunnskap
  Profesjonell troverdighet

For verkstedseiere


 Lett tilgjengelig
 Standardisert opplæring
 Oppdatert informasjon

Haas-sertifisering i fire enkle trinn


 • LOGG INN/OPPRETT EN KONTO

  Opprett en gratis MyHaas-konto. Denne kontoen gir en enkel pålogging for Haas CNC sertifiseringsprogram på Learn.HaasCNC.com, samt for MyHaas, HaasConnect, og Parts.HaasCNC.com.
  LOGG INN/OPPRETT EN KONTO

  Opprett en gratis MyHaas-konto. Denne kontoen gir en enkel pålogging for Haas CNC sertifiseringsprogram på Learn.HaasCNC.com, samt for MyHaas, HaasConnect, og Parts.HaasCNC.com.

 • SE KAPITTELLEKSJONER

  Haas-sertifiseringskurset består av 12 kapitler, med innholdet presentert i videoformat. Se hver video i ditt eget tempo, og spol tilbake etter behov. Vi ønsker å sikre at du får mest mulig ut av din Haas-sertifisering.
  SE KAPITTELLEKSJONER

  Haas-sertifiseringskurset består av 12 kapitler, med innholdet presentert i videoformat. Se hver video i ditt eget tempo, og spol tilbake etter behov. Vi ønsker å sikre at du får mest mulig ut av din Haas-sertifisering.

 • BESTÅ ELEKTRONISKE TESTER

  Hver video etterfølges av en kort quiz for å sikre at du har en fullstendig forståelse av begrepene som ble presentert i videoen. Du må score 100 % på hver quiz for å få tilgang til neste video.
  BESTÅ ELEKTRONISKE TESTER

  Hver video etterfølges av en kort quiz for å sikre at du har en fullstendig forståelse av begrepene som ble presentert i videoen. Du må score 100 % på hver quiz for å få tilgang til neste video.

 • PERSONLIG, PRAKTISK AVSLUTTENDE EKSAMEN HOS DIN LOKALE HFO

  Når du har fullført alle videoene og testene, kan du planlegge en personlig eksamen hos din lokale HFO. Under denne praktiske eksamenen, vil du bli bedt om å demonstrere noen av begrepene som ble presentert i videoene. Studenter som består den praktiske eksamen vil motta et sertifikat som anerkjenner fullføring av Haas CNC-sertifiseringsprogram.
  PERSONLIG, PRAKTISK AVSLUTTENDE EKSAMEN HOS DIN LOKALE HFO

  Når du har fullført alle videoene og testene, kan du planlegge en personlig eksamen hos din lokale HFO. Under denne praktiske eksamenen, vil du bli bedt om å demonstrere noen av begrepene som ble presentert i videoene. Studenter som består den praktiske eksamen vil motta et sertifikat som anerkjenner fullføring av Haas CNC-sertifiseringsprogram.

Haas-sertifiseringskurs


 • Kapittel 1: Introduksjon til CNC

  Dekker historien til maskinverktøy, grunnleggende maskinkonstruksjon og grunnleggende skjæreverktøy. Introduserer prosessen med maskinering – fra råemne til ferdig del – og forklarer rollene til operatøren, maskinen, og programmet i prosessen. Inneholder en grunnleggende forklaring av G&M-koder, X/Y/Z-bevegelse og spindelrotasjon og -hastighet.
  Kapittel 1: Introduksjon til CNC

  Dekker historien til maskinverktøy, grunnleggende maskinkonstruksjon og grunnleggende skjæreverktøy. Introduserer prosessen med maskinering – fra råemne til ferdig del – og forklarer rollene til operatøren, maskinen, og programmet i prosessen. Inneholder en grunnleggende forklaring av G&M-koder, X/Y/Z-bevegelse og spindelrotasjon og -hastighet.

 • Kapittel 2: Grunnleggende maskinsikkerhet

  En full gjennomgang av sikkerhetsfunksjoner på Haas CNC-maskiner, inkludert nødstopp, dørforriglinger, matehold, singel blokk og tilbakestilling. Omhandler personlig verneutstyr (PVU), faren for feilmonterte deler, og viktigheten av generell rengjøring av arbeidsområdet.
  Kapittel 2: Grunnleggende maskinsikkerhet

  En full gjennomgang av sikkerhetsfunksjoner på Haas CNC-maskiner, inkludert nødstopp, dørforriglinger, matehold, singel blokk og tilbakestilling. Omhandler personlig verneutstyr (PVU), faren for feilmonterte deler, og viktigheten av generell rengjøring av arbeidsområdet.

 • Kapittel 3: Grunnleggende maskinoppstart

  Gir en fullstendig liste over elementer som skal kontrolleres før maskinoppstart, inkludert kjølevæskenivå, maskinrenhet før drift, verktøy og arbeidsoppspenning. Inneholder også en fullstendig liste over elementer som må kontrolleres før du slår av en maskin.
  Kapittel 3: Grunnleggende maskinoppstart

  Gir en fullstendig liste over elementer som skal kontrolleres før maskinoppstart, inkludert kjølevæskenivå, maskinrenhet før drift, verktøy og arbeidsoppspenning. Inneholder også en fullstendig liste over elementer som må kontrolleres før du slår av en maskin.

 • Kapittel 4: Laste inn og fjerne en del

  Omhandler arbeidsoppspenning og deleklemmer, blåse av delen og skrustikken før klemming, riktig bruk av delestopp, ulike typer arbeidsoppspenning, og bruke riktig spennkraft for å sikre at arbeidsstykket er riktig fastspent i arbeidsoppspenningen.
  Kapittel 4: Laste inn og fjerne en del

  Omhandler arbeidsoppspenning og deleklemmer, blåse av delen og skrustikken før klemming, riktig bruk av delestopp, ulike typer arbeidsoppspenning, og bruke riktig spennkraft for å sikre at arbeidsstykket er riktig fastspent i arbeidsoppspenningen.

 • Kapittel 5: Kjøre et program

  Beskriver alle de grunnleggende elementene i et program, og forklarer kodelinjene, inkludert programmets sikre oppstart, avstand til å gå, enkel blokk-modus, og rask vs matebevegelse. Diskuterer faren for sponoppbygging på alle arbeidsflater på maskinen.
  Kapittel 5: Kjøre et program

  Beskriver alle de grunnleggende elementene i et program, og forklarer kodelinjene, inkludert programmets sikre oppstart, avstand til å gå, enkel blokk-modus, og rask vs matebevegelse. Diskuterer faren for sponoppbygging på alle arbeidsflater på maskinen.

 • KAPITTEL 6: HAAS KONTROLLFUNKSJONER

  Ser over hele betjeningspanelet og kontrollskjermens layout. Uthever bestemte taster som en innledning for den nye operatøren, for eksempel: Start, matehold, tilbakestill, e-stopp, kjølevæske på/av og hjelp-skjermen.
  KAPITTEL 6: HAAS KONTROLLFUNKSJONER

  Ser over hele betjeningspanelet og kontrollskjermens layout. Uthever bestemte taster som en innledning for den nye operatøren, for eksempel: Start, matehold, tilbakestill, e-stopp, kjølevæske på/av og hjelp-skjermen.

 • KAPITTEL 7: GRUNNLEGGENDE UTSKRIFTSAVLESING

  Viser de ulike aspektene ved en tegning, inkludert tittelblokk, revisjonsblokk, plassering av toleranse og generelle notater. Forklarer dimensjonering for tegninger, merknader og inndelingsvisninger.
  KAPITTEL 7: GRUNNLEGGENDE UTSKRIFTSAVLESING

  Viser de ulike aspektene ved en tegning, inkludert tittelblokk, revisjonsblokk, plassering av toleranse og generelle notater. Forklarer dimensjonering for tegninger, merknader og inndelingsvisninger.

 • KAPITTEL 8: MÅLEVERKTØY

  Omhandler, i detalj, ulike inspeksjonsverktøy og deres bruk. Introduserer bruk av vekter, skyvelære og mikrometer.
  KAPITTEL 8: MÅLEVERKTØY

  Omhandler, i detalj, ulike inspeksjonsverktøy og deres bruk. Introduserer bruk av vekter, skyvelære og mikrometer.

 • KAPITTEL 9: GRUNNLEGGENDE VERKSTEDSMATEMATIKK

  Omhandler grunnleggende verkstedsmatematikk, inkludert addisjon/subtraksjon, desimal-ekvivalenser, konvertering av brøker til desimaler, og konvertering av metriske målinger til tommer.
  KAPITTEL 9: GRUNNLEGGENDE VERKSTEDSMATEMATIKK

  Omhandler grunnleggende verkstedsmatematikk, inkludert addisjon/subtraksjon, desimal-ekvivalenser, konvertering av brøker til desimaler, og konvertering av metriske målinger til tommer.

 • KAPITTEL 10: Introduksjon til skjæreverktøy og materialer på arbeidsstykke

  Oversikt over de vanlige skjæreverktøyene som brukes i en CNC-maskin, og de vanlige materialene du vil møte i et maskinverksted.
  KAPITTEL 10: Introduksjon til skjæreverktøy og materialer på arbeidsstykke

  Oversikt over de vanlige skjæreverktøyene som brukes i en CNC-maskin, og de vanlige materialene du vil møte i et maskinverksted.

 • KAPITTEL 11: GRUNNLEGGENDE VEDLIKEHOLD AV MASKINEN

  Gjennomgang av grunnleggende vedlikehold for en CNC-maskin, inkludert: fjerning av spon fra maskinkabinettet, vedlikehold av kjølevæsketanken og kjølevæskesystemet, kontroll av smøresystemet, samt stell og rengjøring av alle filtre.
  KAPITTEL 11: GRUNNLEGGENDE VEDLIKEHOLD AV MASKINEN

  Gjennomgang av grunnleggende vedlikehold for en CNC-maskin, inkludert: fjerning av spon fra maskinkabinettet, vedlikehold av kjølevæsketanken og kjølevæskesystemet, kontroll av smøresystemet, samt stell og rengjøring av alle filtre.

 • KAPITTEL 12: PRAKTISK TEST

  Når det elektroniske kurset er fullført, kan studentene planlegge en personlig eksamen hos deres lokale HFO, hvor de vil bli bedt om å demonstrere noen av begrepene som er presentert i videoene. Studenter som består den praktiske eksamen vil motta et sertifikat som anerkjenner fullføring av Haas CNC-sertifiseringsprogram.
  KAPITTEL 12: PRAKTISK TEST

  Når det elektroniske kurset er fullført, kan studentene planlegge en personlig eksamen hos deres lokale HFO, hvor de vil bli bedt om å demonstrere noen av begrepene som er presentert i videoene. Studenter som består den praktiske eksamen vil motta et sertifikat som anerkjenner fullføring av Haas CNC-sertifiseringsprogram.

 

Bygg din karriere – Haas-sertifiseringer

 

Haas CNC-sertifiseringsprogrammet vil hjelpe deg å skille deg ut i industrien som en kvalifisert CNC-operatør med høy kompetanse.

*Foreløpig bare tilgjengelig i USA og Canada

 

Varsle meg når Haas-sertifisering er tilgjengelig i min region.Snakk med oss

Hvis du ønsker å lære mer om hvordan Haas CNC-sertifiseringsprogram kan hjelpe deg å bygge en karriere i produksjon, kan du dele dine kontaktopplysninger.