Vilkår og betingelser


Haas Automation arbeider hardt for å sikre at alla Haas-produkter møter strenge internasjonale standarder, inkludert CE og ETL. Velg en av kategoriene nedenfor for mer detaljert informasjon.

Haas Automation respekter ditt personvern og er forpliktet til å ivareta personvernet ditt på nett. Selv om informasjon er hjørnesteinen i vår evne til å tilby overlegen kundeservice, er vår viktigste ressurs tilliten fra kundene våre. Det er derfor det er en topp-prioritet hos Haas å holde kundeinformasjon trygg. Informasjonen mottatt fra deg regnes og behandles som konfidensiell forretningsinformasjon for bruk kun av Haas, Haas fabrikkutsalg (HFO-er) og Haas forhandlernettverk. Vi gir informasjon til våre HFO-er for å kunne tilby en bedre respons til dine behov. Men informasjon deles aldri med tredjeparter eller med noen utenfor Haas-gruppen.

Bruk et par minutter på å lese vår komplette personvernerklæring ("Detaljer" nedenfor) slik at du forstår hvordan informasjon blir brukt og forholdsreglene vi tar for å beskytte din personlige informasjon.

Hva slags informasjon samler Haas inn?

Haas samler ikke inn personlig identifiserende informasjon om noen individuell bruker av nettstedet Haascnc.com, bortsett fra når denne er bevisst oppgitt av enkeltpersonen. Du kan velge å ikke oppgi viss informasjon, men da vil vi kanskje ikke kunne hjelpe deg med forespørselen din eller problemet ditt. Haas samler inn følgende informasjon: navn, bedriftsnavn, stilling, jobbfunksjon, adresse, land, telefonnummer, e-postadresse, typer av maskiner brukt, typer av maskiner som skal kjøpes, type bedrift, antall ansatte, kommentarer og spørsmål samt serienummer og modeller på Haas-maskiner. Du har alltid mulighet til å ikke oppgi informasjonen vi ber om. Noen av de påkrevde feltene kan inkluderer navnet ditt, e-postadressen og land. Informasjonen samlet inn i spørreskjemaene på nett, hjelper oss å bestemme hva kundebasen vår er og hva dine behov er. Ved å samle inn disse dataene kan vi jobbe for å forbedre kundeopplevelser med selskapet.

Hvilke avdelinger hos Haas samler inn informasjon?

De følgende avdelinger hos Haas samler inn informasjon: Salg, service, distributører, callcenter og kunde talsmann.

Hvordan bruker Haas informasjonen?

Haas bruker informasjonen vi får fra nettstedet vår til å svare på spørsmål, fylle ut forespørsler, tilby litteratur og markedsføre Haas-produkter og -tjenester. Ved å kontakte oss sier du deg enig i at all informasjon eller kommentarer du oppgir kan deles mellom Haas, deres datterselskaper og forhandlere, og at den kan brukes, uten restriksjoner, for å behandle kundebestillinger og forbedre eller markedsføre våre produkter og tjenester.

Hvem deler Haas informasjon med?

Haas deler informasjon med sine distributører, callcenteret og avdelinger på selskapets hovedkvarter. Ingen andre selskaper eller tredjeparter vil motta informasjon. Informasjon innsendt av deg brukes kun til det tiltenkte formål uttalt på det tidspunktet informasjonen samles inn. Du kan motta oppdateringer om Haas-produkter og tjenester via post eller e-post.  Informasjon deles ikke med andre parter av sekundære eller urelaterte årsaker. For å ytterligere beskytte ditt personvern, er ansattes tilgang til informasjon begrenset. Kun utvalgte ansatte som med absolutt nødvendighet må bruke informasjonen, for å kunne betjene deg bedre, har mulighet til å se innsendte detaljer. Vi tar steg for å gjøre all informasjonen mottatt fra deg på nett så sikker som mulig mot uautorisert tilgang og bruk. Vi vil alltid beholde kontrollen over konfidensialiteten av vår kundeinformasjon.

Hva slags sikkerhetsprosedyrer er på plass?

Vi lagrer kundeinformasjon midlertidig på nett, i en sikker database. Informasjonen du sender inn laster så ned, og lagres på vårt bedriftsnettverk hos Haas.

Hvordan kan brukere korrigere unøyaktigheter i deres informasjon?

Hvis informasjonen din har endret seg eller his du føler at Haas Automation har feil informasjon, vennligst kontakt oss på [email protected].

Din tilgang og bruk av nettstedet til Haas Automation, Incorporated ("Siden") (www.haascnc.com) er underlagt de følgende vilkår og betingelser ("Vilkår og betingelser") og alle gjeldene lover. Ved å gå inn på og bla gjennom siden godtar du, uten begrensning eller kvalifisering, vilkårene og betingelsene, og anerkjenner at alle andre avtaler mellom deg og Haas Automation, Incorporated er erstattet og uten kraft eller effekt.

Mediebruks- (bilder) og -opphavsrett

Alle medier (bilder) som finnes på denne nett-/ftp-siden, er godkjent for bruk av autoriserte Haas-distributører for å kun promotere Haas Automation, Inc. og Haas-produkter. Disse sidene og media (bilder) © 2011 av Haas Automation, Inc. Bruk av Haas Automation, Inc. media (bilder) av andre enn en autorisert Haas-distributør er strengt forbudt uten forhåndsgodkjenning. Skriftlig forespørsel om bruk av Haas Automation, Inc. media (biler) må sendes via faks til 805-988-6918. Vennligst inkluder en sort og hvit representasjon av Haas Automation, Inc. medier (bilder) forespørselen gjelder, eller list opp Haas Automation, Inc. medier (bilder) med navn. Du må beskrive den tenkte bruken av Haas Automation, Inc. media (bilder) og inkludere navnet på den ansvarlige parten.

Vilkår og betingelser
 1. Du bør anta, med mindre annet er bemerket, at alt du ser og leser på siden er under opphavsrett og kan ikke brukes, bortsett fra som oppgitt i disse vilkårene og betingelsene, eller i teksten på siden, uten skriftlig tillatelse fra Haas Automation, Incorporated. Haas Automation, Incorporated hverken garanterer eller representerer at din bruk av materialer vist på siden ikke vil krenke rettigheter til tredjeparter ikke eiet av eller tilknyttet Haas Automation, Incorporated.
 2. Selv om Haas Automation, Incorporated gjør rimelig innsats for å inkludere nøyaktig og oppdatert informasjon på siden, gir Haas Automation, Incorporated ingen garantier eller representasjoner for dens nøyaktighet. Haas Automation, Incorporated tar ikke ansvar for feil eller utelatelser i innholdet på siden.
 3. Du bruker og blar gjennom siden på egen risiko. Hverken Haas Automation, Incorporated eller noen annen part involvert i opprettelsen, produksjonen eller leveringen av siden har ansvar for direkte, tilfeldige, følgende eller straffbare skader som kommer fra din tilgang til, eller bruk av, siden. Uten å begrense det foregående, er alt på siden tilbudt deg "Som det er," uten noen form for garanti enten uttrykt eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til de underforståtte garantiene for salgbarhet, egnethet for et spesielt formål, eller ukrenkelighet. Vær oppmerksom på at noen domsmyndigheter kanskje ikke tillater ekskluderingen av underforståtte garantier, så noen av inklusjonene ovenfor gjelder muligens ikke for deg. Sjekk din lokale lovgivning for restriksjoner eller begrensninger angående eksklusjonen av underforståtte garantier. Haas Automation, Incorporated tar heller ikke ansvar, og vil ikke være ansvarlige for skader grunnet datavirus som kan infisere datautstyret ditt eller annen eiendom grunnet din tilgang til, bruk av eller surfing på siden, eller din nedlastning av materialer, data, tekst, bilder, video eller lyd fra siden.
 4. All kommunikasjon eller materiale du overfører til siden via elektronisk post eller annet, inkludert data, spørsmål, kommentarer, forslag eller lignende, er og vil bli behandlet som ikke-konfidensielt og ubeskyttet. Alt du overfører eller poster kan brukes av Haas Automation, Incorporated eller deres agenter for ethvert formål, inkludert, men ikke begrenset til reproduksjon, utlevering, overføring, publisering, kringkasting og posting. Videre har Haas Automation, Incorporated rett til å bruke alle ideer, konsepter, kunnskap eller teknikker som finnes i kommunikasjoner du sender til siden for ethvert formål, inkludert, men ikke begrenset til utvikling, produksjon og markedsføring av produkter ved bruk av slik informasjon.
 5. Bilder av personer eller steder som vises på siden, er enten eid av eller brukt med tillatelse fra Haas Automation, Incorporated. Bruken av disse bildene av deg, eller noen annen autorisert av deg, er forbudt, med mindre spesifikt tillatt av disse vilkår og betingelser eller spesifikk tillatelse gitt et annet sted på siden. All uautorisert bruk av bildene kan krenke lover om opphavsrett, lover om varemerking, personvern- og publisitetslover og regler og vedtekter for kommunikasjon.
 6. Med mindre ellers bemerket, er varemerkene, logoene og tjenestemerkene (kollektivt "Varemerkene") vist på siden registrerte varemerker for Haas Automation, Incorporated. Ingenting av innholdet på siden skal tolkes om en innvilgelse av, ved implikasjon, antakelse eller annet, lisens eller rettighet til å bruke noen av varemerkene vist på siden uten skriftlig tillatelse fra Haas Automation, Incorporated eller en tredjepart som kan eie noen av varemerkene vist på siden. Ditt misbruk av varemerkene vist på siden, eller noe annet innhold på siden, bortsett fra som oppgitt i disse vilkår og betingelser, er strengt forbudt. Vi rådfører deg også at Haas Automation, Incorporated aggressivt vil håndheve sine immaterielle rettigheter strafferettslig, inkludert straffeforfølgelse.
 7. Haas Automation, Incorporated har ikke gjennomgått alle sidene lenket til denne siden (hvis noen) og er ikke ansvarlig for innholdet på sider utenfor nettstedet eller andre sider som er lenket til denne siden. Å benytte lenker til andre sider utenfor nettstedet eller andre nettsteder, skjer på egen risiko.
 8. Selv om Haas Automation, Incorporated fra tid til annen kan overvåke eller gjennomgå diskusjoner, chatter, poster, overføringer, oppslagstavler og lignende som kan forekomme på siden, har Haas Automation, Incorporated ingen forpliktelse til å gjøre dette og påtar seg intet ansvar som oppstår fra innholdet på slike steder, og heller ikke for feil, ærekrenkelse, injurie, bakvaskelse, utelatelse, løgn, obskønitet, pornografi, banning, fare eller unøyaktighet i informasjon som finnes på slike steder på siden. Det er forbudt å poste eller overføre ulovlig, truende, ærekrenkende, obskønt, skandaløst, inflammatorisk, pornografisk eller blasfemisk materiale eller noe materiale som kan presentere eller oppmuntre til oppførsel som kan regnes som lovbrudd, forårsake erstatningsansvar eller på andre måter bryte lov. Haas Automation, Incorporated vil samarbeide fullt med enhver ordensmakt eller rettsordre som ber eller beordrer Haas Automation, Incorporated om å utlevere identiteten til enhver som poster slik informasjon eller materiale.
 9. Haas Automation, Incorporated kan til enhver tid revidere disse vilkårene og betingelse ved å oppdatere denne posten. Du er bundet av alle slike revisjoner og bør derfor periodisk besøke denne siden for å gå gjennom de oppdaterte vilkårene og betingelsene du er bundet til.

Varemerker, tjenestemerker, varenavn og kjennetegn er alle verdifulle ressurser for Haas Automation, Inc. ("Haas").

Disse retningslinjene gjelder for Haas fabrikkutsalg, så vel som for andre parter autorisert av Haas gjennom en separat avtale som ønsker å bruke Haas-varemerker, -tjenestemerker, -varenavn, -kjennetegn, -bilder og/eller -logoer (kollektivt referert til her som "Varemerker") i kampanje-, reklame-, salgspunkt-, instruksjons- eller referansematerialer, eller på et nettsted eller i alt annet materiale. All bruk av varemerkene skal være underlagt avtaler inngått mellom Haas og brukeren heri ("Du") sammen med disse retningslinjene.

Ved å bruke varemerkene anerkjenner du at Haas er eneeier av varemerkene og lover at du ikke vil forstyrre Haas rett til varemerkene, inkludert å utfordre Haas bruk av, registrering av, eller søknad om å registrere slike varemerker, alene eller i kombinasjon med andre ord, hvor som helst i verden, og at du ikke vil skade, misbruke eller bringe noen Haas varemerker i vanry. All godvilje som kommer fra bruk av noen del av varemerkene tilhører eksklusivt og tilfaller Haas fordel. Enhver bruk av varemerkene for kommersielle formål uten tidligere skriftlig autorisasjon eller samtykke fra Haas, kan utgjøre varemerkeovertredelse og urettferdig konkurranse i strid med føderale og statlige lover.

Bruken av varemerkene kan være forbudt, med mindre uttrykkelig autorisert i én eller flere avtaler mellom Haas og deg. Videre gis ingen andre rettigheter herunder, bortsett fra den begrensede retten til bruk, som uttrykkelig tillatt under andre avtaler mellom Haas og deg. All bruk av varemerker vil være i samsvar med disse retningslinjene. Ved å følge disse retningslinjene, hjelper du Haas å beskytte sine verdifulle varemerkerettigheter og styrke sin merkeidentitet.

Autorisert bruk av Haas-varemerker

Bruk

Varemerkene kan kun brukes for å identifisere Haas-produkter og -tjenester. Bruk av varemerkene skal være som et adjektiv, og ikke et substantiv. For eksempel, "kjøp en Haas CNC-maskin," ikke "kjøp en Haas." Bruk ikke flertallsformer av varemerkene, eller gjør dem om til eiendomspronomen. Forkorte ikke varemerker, eller sett dem sammen med andre ord, symboler, tall eller varemerker som ikke tilhørere Haas. Sørg alltid for korrekt staving av varemerkene og gi varemerkene et ®-symbol hvis hensiktsmessig og i samsvar med disse retningslinjene. Varemerkene skal differensieres fra andre ord når på trykk, enten varemerkene vises på trykk, på et nettsted, i en videoreklame, på emballasje eller i annen reklame. Du kan differensiere varemerkene fra de omkringliggende ordene ved å bruke et eget varemerkesymbol (diskutert nedenfor). Du kan også differensiere varemerkene ved f.eks. å plassere varemerkene i stiliserte eller store bokstaver, plassere varemerkene i anførselstegn, eller ved å bruke uthevet skrift eller kursiv.

Bruk for reklame, kampanjer, salgspunkter, salgsmateriale og nettsteder

Kun Haas og deres Haas fabrikkutsalg eller andre autoriserte parter kan bruke varemerkene for reklame, kampanjer, salgspunkter, salgsmaterialer og nettsteder. Haas fabrikkutsalg og autoriserte tredjeparter kan bruke varemerkene kun som tiltenkt i samsvar med avtaler mellom Haas og deg, og all bruk av varemerkene skal være i samsvar med disse retningslinjene. All bruk av varemerkene må alltid være i forbindelse med de passende betegnelsene som definerer forholdet som er autorisert av din kontrakt med Haas.

Publikasjoner

Du kan bruke et Haas-ordmerke i tilknytning til blader, tidsskrifter eller reklame, så lenge du etterkommer de følgende kravene:

 • Bruken reflekterer positivt både Haas og deres produkter
 • En bemerkning om eierskap av varemerket inkluderes i anerkjennelsesdelen med beskjed om Haas sitt eierskap over varemerkene sine. For eksempel: HAAS er et registrert varemerke eid og lisensiert av Haas Automation, Inc.
 • Ditt navn og din logo vises mer fremtredende enn varemerkene på alt trykket materiale relatert til publikasjonen.
 • Ingen varemerker vises i publikasjonen eller på materialer relatert til publikasjonen uten uttrykt skriftlig tillatelse fra Haas.
 • En fraskrivelse av sponsorstøtte, tilknytning eller anbefaling fra Haas, lik følgende, inkluderes i publikasjonen og all annet trykt materiale: [Title] er en uavhengig publikasjon og har ikke blitt autorisert, sponset eller ellers godkjent av Haas.

Uautorisert bruk av Haas-varemerker

Selskaps-, produkt- eller tjenestenavn

Du kan ikke bruke eller registrere, helt eller delvis, varemerker som en del av et selskapsnavn, varenavn, produktnavn, tjenestenavn eller som et domenenavn.

Haas-varemerker, -logoer og grafiske symboler

Du kan ikke bruke varemerkene (inkludert logoer eller andre grafiske symboler, ikoner eller modifiseringer av dem, som er eid av Haas) på eller i tilknytning med nettsteder, produkter, emballasje, håndbøker, kampanje-/reklamematerialer, eller for noen andre formål bortsett fra i samsvar med en uttrykt skriftlig varemerkelisens fra Haas, slik som en forhandleravtale for Haas fabrikkutsalg, lisensavtale eller annen avtale som refererer til det samme.

Variasjoner, utsprang eller forkortelser

Du kan ikke bruke en variasjon av varemerkene (inkludert logoer eller andre grafiske symboler, ikoner eller modifiseringer av dem, som eies av Haas) for noe formål. Du kan ikke bruke variasjon, fonetisk tilsvarende, fonetisk lignende, fremmedspråklig tilsvarende, utsprang eller forkortelse av Haas-varemerker for noe formål. For eksempel er "Haas4Sale" eller  "Haas Auto CNC" ikke akseptabelt.

Domenenavn

Du kan ikke bruke et identisk eller praktisk talt identisk Haas-varemerke i et domenenavn.  For eksempel er  "Haasmachines.com" eller "Haas4Sale.com" ikke akseptabelt.

Haas-kjennetegn

Du kan ikke bruke et bilde av en Haas-maskin og du kan ikke imitere de distinkte Haas-kjennetegnene (f.eks. utseendet til deres maskiner), nettstedsdesign, logoer eller skrifttyper. Du kan ikke bruke Haas-kjennetegn eller imitere dem for din nettsted.

Slagord og mottoer

Du kan ikke bruke eller imitere Haas-slagord eller -mottoer.

Handelsvarer

Du kan ikke produsere, selge eller gi bort handelsvarer, slik som t-skjorter, kopper, osv. som har varemerker, inkludert grafiske symboler, logoer eller ikoner, uten skriftlig samtykke fra Haas i forkant.

Anbefaling eller sponsorstøtte

Du kan ikke bruke varemerker, inkludert, men ikke begrenset til, grafiske symboler, logoer, ikoner, kjennetegn, osv. på en måte som vil antyde Haas tilknytning til eller anbefaling av, sponsorstøtte eller støtte av et tredjepartsprodukt eller en -tjeneste.

Nedsettende måte

Du kan ikke bruke varemerkene på en nedsettende måte.

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV "HAAS FABRIKKUTSALG" og "HFO"

Haas har utviklet og registrert merkene HAAS FABRIKKUTSALG og HFO for bruk av sine autoriserte forhandlere.

Bruk av HAAS FABRIKKUTSALG og HFO, i samsvar med disse retningslinjene, er tilgjengelige for bruk at nåværende Haas fabrikkutsalgs autoriserte forhandlere som har signert Forhandleravtalen og i følge en lisensavtale som er inkorporert i slik Forhandleravtale eller annen avtale inngått mellom Haas og deg.

Alle Haas fabrikkutsalgs autoriserte forhandlere må etterkomme disse retningslinjene.

Haas forbeholder seg rettigheten til å trekke tilbake tillatelse til å bruke HAAS FABRIKKUTSALG- og HFO-merker til enhver tid, hvis bruken av HAAS FABRIKKUTSALG- eller HFO-varemerket er uforenelig med disse retningslinjene, bryter gjeldende lov eller ellers anses som upassende av Haas.

UTTALELSE OM PASSENDE VAREMERKETILSKRIVELSE

Distribusjon innen spesifikke områder

 1. All bruk av varemerkene skal være begrenset til territoriet som definert i Forhandleravtalen mellom deg og Haas. For alle produkter, produktdokumentasjon eller annen produktkommunikasjon som distribueres i ditt område, må du bruke det passende varemerkesymbolet (TM, SM, ®) første gang varemerket forekommer i teksten på reklamen, brosjyren eller i annet materiale.
 2. Haas fabrikkutsalg kan inkludere referanser til deres forhold til Haas som en autorisert forhandler i liten skrift på slutten av den spesifikke kommunikasjonen eller i anerkjennelsesdelen av din kommunikasjon eller dokumentasjon. For eksempel: [Insert Your Company Name] er en autorisert forhandler hos Haas som et Haas fabrikkutsalg.
 3. Inkludere en tilskrivelse av Haas eierskap av varemerkene enten i liten skrift på slutten av den spesifikke kommunikasjonen eller i anerkjennelsesdelen av din kommunikasjon eller dokumentasjon. For eksempel: HAAS- og HAAS FABRIKKUTSALG-merkene er registrerte varemerker eid og lisensiert av Haas Automation, Inc.