Sertifiseringer og Sikkerhet


Program for sikkerhet først

Din Haas-maskin ble utformet for å drives med dørene lukket, med all beskyttelse på plass og med fullt fungerende sikkerhetsfunksjoner – til enhver tid.

Som sikkerhetsbriller og andre allmenne protokoller, er det den eneste måten å forsikre at du er i et trygt arbeidsområde, og at du er beskyttet fra skade.

For å beskytte maskinoperatøren og å tilby maksimal sikkerhet, ble din Haas-maskin designet for å drives med dørene lukket, med all beskyttelse i posisjon og med fullt fungerende sikkerhetsfunksjoner – til enhver tid. Haas-maskiner har sikkerhetsprovisjoner for mekanikk og programvare designet for å sikre at maskindørene forblir lukket når et program er i gang.

Noen vil kanskje forsøke å motkjempe eller overstyre provisjonene for sikkerhetslåsing. Dette er farlig, og bør unngås til enhver pris. Sikkerhetsprovisjonene i din Haas-maskin kan kun beskytte operatøren hvis du fungerer som de skal.

Hvis sikkerhetsfunksjonene i din(e) Haas-maskin(er) har blitt tuklet med eller ikke lenger er operative, vil vi gjerne hjelpe deg å returnere maskinen til dens originale fabrikk-konfigurasjon. Vi mener faktisk at sikkerhet er så viktig at vi dekker kostnadene for den innledende sikkerhetsinspeksjonen av maskinen.

Det er riktig – vi vil ikke kreve betaling fra deg for den innledende inspeksjonen. Hvis en Haas-servicetekniker er på verkstedet ditt på et servicebesøk, vil han utføre sikkerhetsinspeksjonen gratis. I tillegg kan du kontakte ditt lokale Haas fabrikkutsalg for å sette opp en avtale så en Haas-sertifisert servicetekniker utfører en gratis vurdering av din maskins sikkerhetsstatus, og forklare hva som må gjøres for å tilbakestille maskinens sikkerhetsfunksjoner til de originale fabrikkinnstillingene.

*PRØV IKKE Å OVERSTYRE SIKKERHETSFUNKSJONER. Å GJØRE DETTE VIL GJØRE MASKINEN UTRYGG OG GJØRE GARANTIEN UGYLDIG. SE OPERATØRHÅNDBOKEN FOR FULLSTENDIG SIKKERHETSINFORMASJON.

Elektrisk testlaboratorium

Alle Haas CNC-maskinverktøy er ETL-listemerket, som bekrefter at de samsvarer med NFPA 79 Elektrisk standard for industrimaskineri og den tilsvarende kanadiske CAN/CSA C22.2 nr. 73. ETL-listemerking og cETL-listemerking gis til produkter som vellykket har gjennomgått testing av Intertek Testing Services, et alternativ til Underwriters Laboratories.

Intertek Testing Services (ITS) er et laboratorium akkreditert av National Institute of Standards and Technology (Nasjonalinstituttet for standarder og teknologi). I tillegg er ITS utpekt som et nasjonalt anerkjent testlaboratorium av OSHA, og er akkreditert av Canadas råd for standarder som en testorganisasjon og sertifiseringsorganisasjon.

Produkter som etterkommer ITS’ programretningslinjer er kvalifiserte til å bære ETL-listemerking og cETL-listemerking.

  • ITS – Intertek Testing Services
  • ETL – Electrical Testing Laboratory (cirka 1904), nå ETL SEMKO, en avdeling i Intertek Group.
  • NFPA – National Fire Protection Association
  • NFPA 79 – Elektrisk standard for industrimaskineri
  • NIST – National Institute of Standards and Technology (Nasjonalinstituttet for standarder og teknologi)
  • NRTL – Nasjonalt anerkjent testlaboratorium.

CE-sertifisering

Haas Automation, Inc. har fullført sertifiseringsprosessen som er påkrevet for å sette CE-merking på våre produkter. Vi erklærer, som eneansvarlig, at alle Haas Automation-produkter, muligheter og tilbehør etterkommer forskriftene som forklart i det europeiske maskineridirektivet.

ISO-sertifisering

Haas Automation har blitt vurdert for samsvar med provisjonene satt av ISO 9001:2015

Omfang av registrering: Design og produksjon av CNC-maskinverktøy og tilbehør, fabrikasjon av metallplater

Betingelsene for å beholde dette registreringssertifikatet er gitt i ISOs regelverk for registrering 5.1. Registreringen blir gitt så lenge organisasjonen opprettholder samsvar med den gjeldende standarden. Gyldigheten av dette sertifikatet avhenger av pågående granskninger.

For å motta en kopi av vår ISO-sertifisering fyller du ut skjemaet nedenfor, så tar en representant for Haas kontakt med deg.

Skjema for forespørsel om ISO-sertifisering


Fyll ut dette skjemaet for å be om vårt ISO-sertifiseringsdokument