Asianmukainen ilmansyöttö, -paine ja laatu

Olemme tehneet pari videota paineilman käyttöön liittyvistä ongelmista ja siitä, miten ne voivat vaikuttaa koneeseesi. Tässä videossa keskitymme paineilman paineen ja määrän eroihin.