Langattoman mittauksen ohjeet, OSA 1 – Järjestelmän kalibrointi