Langattoman mittauksen ohjeet, OSA 3 – Työkalukorjaimen sivu