Haas-styring — GUI-opsætning, -kørsel og -redigering