Bliv Haas-certificeret operatør


Fremstå i branchen som en kvalificeret CNC-operatør, eller sørg for, at dit team har de nødvendige færdigheder til korrekt og sikkert at betjene en CNC-maskine - ved at blive Haas-certificeret. Vores online-CNC-certificeringsprogram giver dig - eller dine medarbejdere - nødvendigt kendskab og færdigheder til grundlæggende CNC-maskinbetjening.

Fordele ved Haas-certificering


For nye operatører


  Stå forrest i branchen
☑  Bevis dit kendskab
  Professionel troværdighed

For værkstedindehavere


 Nemt tilgængelig
 Standardiseret træning
 Opdaterede oplysninger

Haas-certificering i fire hurtige trin


 • LOGIN/OPRET EN KONTO

  Opret din gratis MyHaas-konto. Denne konto giver ét login til Haas CNC-certificeringsprogrammet på Learn.HaasCNC.com samt til MyHaas, HaasConnect og Parts.HaasCNC.com.
  LOGIN/OPRET EN KONTO

  Opret din gratis MyHaas-konto. Denne konto giver ét login til Haas CNC-certificeringsprogrammet på Learn.HaasCNC.com samt til MyHaas, HaasConnect og Parts.HaasCNC.com.

 • SE KAPITELLEKTIONER

  Kursusmaterialet til Haas-certificering består af 12 kapitler med indholdet præsenteret i videoformat. Se hver video i dit eget tempo, og spol tilbage efter behov. Vi ønsker at sikre os, at du får det meste ud af din Haas-certificering.
  SE KAPITELLEKTIONER

  Kursusmaterialet til Haas-certificering består af 12 kapitler med indholdet præsenteret i videoformat. Se hver video i dit eget tempo, og spol tilbage efter behov. Vi ønsker at sikre os, at du får det meste ud af din Haas-certificering.

 • BESTÅ ONLINEQUIZZER

  Hver video følges op af en kort quiz for at sikre, at du har den fulde forståelse af de koncepter, der er præsenteret i videoen. Du skal score 100 % i hver quiz for at få adgang til den næste video.
  BESTÅ ONLINEQUIZZER

  Hver video følges op af en kort quiz for at sikre, at du har den fulde forståelse af de koncepter, der er præsenteret i videoen. Du skal score 100 % i hver quiz for at få adgang til den næste video.

 • PERSONLIG PRAKTISK ENDELIG EKSAMEN PÅ DIT LOKALE HFO

  Når du har gennemført alle videoer og quizzer, kan du planlægge en personlig eksamen på dit lokale HFO. Under denne praktiske eksamen bliver du bedt om at demonstrere nogle af de koncepter, der blev præsenteret i videoerne. Kursister, der består den praktiske eksamen, vil modtage et certifikat, der anerkender fuldførelsen af Haas CNC-certificeringsprogrammet.
  PERSONLIG PRAKTISK ENDELIG EKSAMEN PÅ DIT LOKALE HFO

  Når du har gennemført alle videoer og quizzer, kan du planlægge en personlig eksamen på dit lokale HFO. Under denne praktiske eksamen bliver du bedt om at demonstrere nogle af de koncepter, der blev præsenteret i videoerne. Kursister, der består den praktiske eksamen, vil modtage et certifikat, der anerkender fuldførelsen af Haas CNC-certificeringsprogrammet.

Kursusmateriale til Haas-certificering


 • Kapitel 1: Introduktion til CNC

  Dækker historien for maskinværktøjer, grundlæggende maskinkonstruktion og grundlæggende skæreværktøjer. Introducerer maskinprocesser - fra rå materialer til færdige dele - og forklarer rollerne for operatør, maskine og programmet i processen. Omfatter en grundlæggende forklaring af G & M-koder, X/Y/Z-bevægelse og spindelrotation og hastigheder.
  Kapitel 1: Introduktion til CNC

  Dækker historien for maskinværktøjer, grundlæggende maskinkonstruktion og grundlæggende skæreværktøjer. Introducerer maskinprocesser - fra rå materialer til færdige dele - og forklarer rollerne for operatør, maskine og programmet i processen. Omfatter en grundlæggende forklaring af G & M-koder, X/Y/Z-bevægelse og spindelrotation og hastigheder.

 • Kapitel 2: Grundlæggende maskinsikkerhed

  En fuld gennemgang af sikkerhedsfunktioner på Haas CNC-maskiner, herunder E-stop, indbyrdes låsende låger, fødehold, enkelt blokering og nulstilling. Diskuterer personligt beskyttelsesudstyr (PPE), faren ved forkert fastgjorte dele og vigtigheden af almindelig god oprydningsskik på arbejdspladsen.
  Kapitel 2: Grundlæggende maskinsikkerhed

  En fuld gennemgang af sikkerhedsfunktioner på Haas CNC-maskiner, herunder E-stop, indbyrdes låsende låger, fødehold, enkelt blokering og nulstilling. Diskuterer personligt beskyttelsesudstyr (PPE), faren ved forkert fastgjorte dele og vigtigheden af almindelig god oprydningsskik på arbejdspladsen.

 • Kapitel 3: Grundlæggende maskinstart

  Giver en fuld liste over emner, der skal kontrolleres før start af maskine, herunder køleniveau, maskinens rengøring før betjening, værktøj og emneholder. Omfatter også en fuld liste over emner, der skal kontrolleres før slukning af en maskine.
  Kapitel 3: Grundlæggende maskinstart

  Giver en fuld liste over emner, der skal kontrolleres før start af maskine, herunder køleniveau, maskinens rengøring før betjening, værktøj og emneholder. Omfatter også en fuld liste over emner, der skal kontrolleres før slukning af en maskine.

 • Kapitel 4: Ilægning og udtagning af en del

  Diskuterer emneholdning og delfastgørelse; pustning af del og skruestik før fastgørelse; korrekt anvendelse af delstop; forskellige typer emneholdning; og korrekt anvendelse af fastgørelseskraft for at sikre, at delen er korrekt fastgjort til emnet.
  Kapitel 4: Ilægning og udtagning af en del

  Diskuterer emneholdning og delfastgørelse; pustning af del og skruestik før fastgørelse; korrekt anvendelse af delstop; forskellige typer emneholdning; og korrekt anvendelse af fastgørelseskraft for at sikre, at delen er korrekt fastgjort til emnet.

 • Kapitel 5: Kør et program

  Beskriver alle de grundlæggende elementer i et program og forklarer retningslinjer herunder sikker programstart, hvor langt, enkelt blokeringstilstand og hurtig vs. fødebevægelse. Diskuterer faren ved opbygning af splinter på maskinens arbejdsoverflader.
  Kapitel 5: Kør et program

  Beskriver alle de grundlæggende elementer i et program og forklarer retningslinjer herunder sikker programstart, hvor langt, enkelt blokeringstilstand og hurtig vs. fødebevægelse. Diskuterer faren ved opbygning af splinter på maskinens arbejdsoverflader.

 • KAPITEL 6: HAAS-KONTROLFUNKTIONER

  Gennemgår hele tastaturet og layout af kontrolskærm. Fremhæver særlige taster som en introduktion til den nye operatør, f.eks.: Cycle Start (cyklusstart), Feed hold (fødehold), Reset (nulstil), E-Stop, Coolant On/Off (kølemiddel til/fra) og skærmen Help (hjælp).
  KAPITEL 6: HAAS-KONTROLFUNKTIONER

  Gennemgår hele tastaturet og layout af kontrolskærm. Fremhæver særlige taster som en introduktion til den nye operatør, f.eks.: Cycle Start (cyklusstart), Feed hold (fødehold), Reset (nulstil), E-Stop, Coolant On/Off (kølemiddel til/fra) og skærmen Help (hjælp).

 • KAPITEL 7: GRUNDLÆGGENDE UDSKRIFTSLÆSNING

  Viser de forskellige aspekter ved en tegning, herunder titelblokken, revisionsblokken, toleranceplacering og placering af generelle bemærkninger. Forklarer dimensionering af tegninger, fremhævelser og sektionsvisninger.
  KAPITEL 7: GRUNDLÆGGENDE UDSKRIFTSLÆSNING

  Viser de forskellige aspekter ved en tegning, herunder titelblokken, revisionsblokken, toleranceplacering og placering af generelle bemærkninger. Forklarer dimensionering af tegninger, fremhævelser og sektionsvisninger.

 • KAPITEL 8: MÅLEVÆRKTØJER

  Diskuterer detaljeret forskellige inspektionsværktøjer og deres anvendelse. Introducerer brug af størrelsesforhold, skydelærer og mikrometre.
  KAPITEL 8: MÅLEVÆRKTØJER

  Diskuterer detaljeret forskellige inspektionsværktøjer og deres anvendelse. Introducerer brug af størrelsesforhold, skydelærer og mikrometre.

 • KAPITEL 9: GRUNDLÆGGENDE VÆRKSTEDSMATEMATIK

  Diskuterer grundlæggende værkstedsmatematik, herunder addering/subtraktion, decimale ækvivalenter, konvertering af brøker til decimaler og konvertering af metriske mål til tommer.
  KAPITEL 9: GRUNDLÆGGENDE VÆRKSTEDSMATEMATIK

  Diskuterer grundlæggende værkstedsmatematik, herunder addering/subtraktion, decimale ækvivalenter, konvertering af brøker til decimaler og konvertering af metriske mål til tommer.

 • KAPITEL 10: Introduktion til skæreværktøjer og emnematerialer

  Oversigt over de almindelige skæreværktøjer, der anvendes i en CNC-maskine, og de almindelige materialer, du vil finde på et jobværksted.
  KAPITEL 10: Introduktion til skæreværktøjer og emnematerialer

  Oversigt over de almindelige skæreværktøjer, der anvendes i en CNC-maskine, og de almindelige materialer, du vil finde på et jobværksted.

 • KAPITEL 11: GRUNDLÆGGENDE VEDLIGEHOLDELSE AF MASKINE

  Gennemgang af den grundlæggende vedligeholdelse af en CNC-maskine, herunder: fjernelse af splinter fra maskinområdet, vedligeholdelse af kølevæsketank og kølesystem, kontrol af smøresystemet og omsorg for og rengøring af alle filtre.
  KAPITEL 11: GRUNDLÆGGENDE VEDLIGEHOLDELSE AF MASKINE

  Gennemgang af den grundlæggende vedligeholdelse af en CNC-maskine, herunder: fjernelse af splinter fra maskinområdet, vedligeholdelse af kølevæsketank og kølesystem, kontrol af smøresystemet og omsorg for og rengøring af alle filtre.

 • KAPITEL 12: PRAKTISK TEST

  Når onlinekurset er færdigt, kan kursister planlægge en personlig eksamen på deres lokale HFO, hvor de bliver bedt om at demonstrere nogle af de koncepter, der blev præsenteret i videoerne. Kursister, der består den praktiske eksamen, vil modtage et certifikat, der anerkender fuldførelsen af Haas CNC-certificeringsprogrammet.
  KAPITEL 12: PRAKTISK TEST

  Når onlinekurset er færdigt, kan kursister planlægge en personlig eksamen på deres lokale HFO, hvor de bliver bedt om at demonstrere nogle af de koncepter, der blev præsenteret i videoerne. Kursister, der består den praktiske eksamen, vil modtage et certifikat, der anerkender fuldførelsen af Haas CNC-certificeringsprogrammet.

 

Opbyg din karriere – Haas-certificeringer

 

Haas CNC-certificeringsprogrammet vil hjælpe dig med at blive fremtrædende i fremstillingsbranchen som en vidende, kvalificeret CNC-operatør.

 

Vil du lære mere om Haas-certificeringer?Tal med os

Hvis du gerne vil vide mere om, hvordan Haas CNC-certificeringsprogrammet kan hjælpe dig med at opbygge en karriere i fremstillingsindustrien, så del dine kontaktoplysninger med os.