Vilkår og betingelser


Haas Automation arbejder hårdt på at sikre, at alle Haas-produkter opfylder strenge internationale standarder, herunder EF og ETL. Vælg en af kategorierne herunder for yderligere oplysninger.

Haas Automation respekterer dit privatliv og forpligter sig til at beskytte dit privatliv online. Mens oplysninger er grundpillerne i vores evne til at yde uovertruffen kundeservice, er vores vigtigste aktiv vores kunders tillid. Derfor er det en topprioritet hos Haas at holde kundeoplysninger sikre. De oplysninger, vi modtager fra dig, betragtes og behandles som fortrolige virksomhedsoplysninger, som kun vil blive brugt af Haas, Haas Factory Outlets (HFO'er) og Haas' netværk af forhandlere. Vi giver oplysninger til vores HFO'er for bedre at kunne imødekomme dine behov. Men oplysninger vil på intet tidspunkt blive delt med tredjeparter eller nogen andre uden for Haas-familien.

Brug et par minutter på at læse hele vores privatlivserklæring ("Oplysninger" herunder), så du forstår, hvordan oplysninger bruges, og de metoder vi anvender til at beskytte dine personlige oplysninger.

Hvilke oplysninger indsamler Haas?

Haas indsamler ikke personoplysninger om nogen brugere af websitet Haascnc.com, medmindre de bevidst er indsendt af brugeren. Du kan vælge ikke at give visse oplysninger, men så vil vi muligvis ikke være i stand til at hjælpe med din forespørgsel eller problem. Haas indsamler følgende oplysninger: navn, firmanavn, stilling, jobfunktion, adresse, land, telefonnummer, e-mailadresse, typer af anvendte maskiner, typer af maskiner, der skal købes, virksomhedstype, antal ansatte, kommentarer og spørgsmål samt serienumre og modeller af Haas-maskiner. Du har altid mulighed for ikke at give de oplysninger, vi anmoder om. Nogle af de krævede felter kan omfatte dit navn, din e-mailadresse og dit land. Oplysningerne, der indsamles i online spørgeskemaer, hjælper os med at bestemme, hvem vores kundebase er, og hvad dine behov er. Ved at samle disse data kan vi arbejde på at forbedre kundeoplevelser med virksomheden.

Hvilke afdelinger i Haas indsamler oplysninger?

Følgende afdelinger i Haas indsamler oplysninger: Salg, Service, Distributører, Callcenter og Kundefortaler.

Hvordan bruger Haas oplysningerne?

Haas anvender de oplysninger, vores besøgende giver os, til at besvare spørgsmål, imødekomme anmodninger, levere litteratur og markedsføre Haas-produkter og -tjenester. Ved at kontakte os accepterer du, at eventuelle oplysninger eller kommentarer, du giver, kan deles mellem Haas, dets tilknyttede virksomheder og forhandlere, og det kan uden begrænsning anvendes til at behandle kundeordrer og forbedre eller markedsføre vores produkter og tjenester.

Hvem deler Haas oplysninger med?

Haas deler oplysningerne med sine distributører, callcenteret og afdelingerne på virksomhedens hovedkvarter. Ingen andre virksomheder eller tredjeparter vil modtage oplysninger. Oplysninger, du indsender, bruges kun til det tiltænkte formål, der blev oplyst på tidspunktet, hvor oplysningerne blev indsamlet. Du kan modtage opdateringer om Haas-produkter og -tjenester via post og e-mail.  Oplysninger deles ikke med andre parter til sekundære eller ikke-relaterede formål. For yderligere at beskytte dit privatliv er medarbejdernes adgang til oplysninger begrænset. Kun udvalgte medarbejdere med et absolut behov for at bruge disse oplysninger, for bedre at kunne betjene dig, kan se de indsendte oplysninger. Vi træffer de fornødne foranstaltninger for at gøre alle oplysninger, der modtages fra dig online, så sikre som muligt mod uautoriseret adgang og brug. Vi vil altid bevare kontrollen over fortroligheden af ​​vores kundeoplysninger.

Hvilke typer sikkerhedsprocedurer er der på plads?

Vi gemmer midlertidigt kundeoplysninger online, i en sikker database. De oplysninger, du sender, downloades og gemmes på vores virksomhedsnetværk hos Haas.

Hvordan kan brugerne rette eventuelle unøjagtigheder i deres oplysninger?

Hvis dine oplysninger har ændret sig, eller du mener, at Haas Automation har nogle forkerte oplysninger, bedes du kontakte os på [email protected].

Din adgang til og brug af Haas Automation, Inc.'s website ("websitet") (www.haascnc.com) er underlagt følgende vilkår og betingelser ("Vilkår og betingelser") og alle gældende love. Ved at tilgå og browse på webstedet accepterer du, uden begrænsning eller kvalifikation, vilkår og betingelser, og anerkender, at enhver anden aftale mellem dig og Haas Automation, Incorporated afløses og ikke har nogen virkning eller effekt.

Medier (billede) Brug og ophavsret

Alle medier (billeder), der findes på dette websted/ftp-websted er godkendt til brug af autoriserede Haas-distributører til kun at markedsføre Haas Automation, Inc. og Haas- produkter. Disse websteder og medier (billeder) © 2011 af Haas Automation, Inc. Brug af Haas Automation, Inc. medier (billeder) af andre end en autoriseret Haas-distributør er strengt forbudt uden forudgående tilladelse. Skriftlige anmodninger om brug af Haas Automation, Inc.-medier (billeder) skal faxes til 805-988-6918. Indsæt venligst en sort/hvid repræsentation af Haas Automation, Inc.-medierne (billeder), som du anmoder om, eller vis Haas Automation, Inc.-medierne (billeder) efter navn. Du skal beskrive den tilsigtede brug for Haas Automation, Inc. medierne (billeder) og medtage navnet på den ansvarlige part.

Vilkår og betingelser
 1. Du bør antage, medmindre andet er angivet, at alt, hvad du ser eller læser på webstedet, er ophavsretligt beskyttet og ikke må bruges, undtagen som angivet i disse vilkår og betingelser eller i teksten på webstedet uden skriftlig tilladelse fra Haas Automation, Incorporated. Haas Automation, Incorporated hverken garanterer eller repræsenterer, at din brug af materialer, der vises på webstedet, ikke krænker tredjeparters rettigheder, der ikke ejes af eller er tilknyttet Haas Automation, Incorporated.
 2. Mens Haas Automation, Incorporated gør sig rimelige anstrengelser for at inkludere nøjagtige og opdaterede oplysninger på webstedet, giver Haas Automation, Incorporated ingen garantier eller repræsentationer med hensyn til dens nøjagtighed. Haas Automation, Incorporated påtager sig ingen hæftelse eller ansvar for eventuelle fejl eller udeladelser i indholdet på webstedet.
 3. Din brug og browsing af websteder er på eget ansvar. Hverken Haas Automation, Incorporated eller nogen anden part, der er involveret i at oprette, producere eller levere webstedet, er ansvarlig for eventuelle direkte, tilfældige, følgeskader, indirekte eller pønalerstatninger som følge af din adgang til eller brug af webstedet. Uden at begrænse førnævnte leveres alt på websitet til dig"som beset," uden nogen form for garanti, hverken udtrykt eller antydet, herunder men ikke begrænset til de antydede garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse. Bemærk venligst, at nogle retskredse ikke tillader udelukkelse af stiltiende garantier, så nogle af ovenstående inkluderinger gælder muligvis ikke for dig. Der henvises til dine lokale love for eventuelle restriktioner eller begrænsninger vedrørende udelukkelse af stiltiende garantier. Haas Automation, Incorporated påtager sig intet ansvar og er ikke ansvarlig for eventuelle skader på grund af computervirus, der kan inficere dit computerudstyr eller anden ejendom på grund af din adgang til, brug af eller browsing på webstedet eller din download af ethvert materiale, data, tekst, billeder, video eller lyd fra webstedet.
 4. Enhver kommunikation eller materiale, du sender til webstedet via e-mail eller på anden måde, herunder data, spørgsmål, kommentarer, forslag eller lignende, er og vil blive behandlet som ikke-fortroligt og ikke-navnebeskyttet. Alt, hvad du sender eller offentliggør, kan bruges af Haas Automation, Incorporated eller dets associerede partnere til ethvert formål, herunder men ikke begrænset til reproduktion, afsløring, videregivelse, offentliggørelse, udsendelse og postering. Desuden er Haas Automation, Incorporated frit stillet til at anvende ideer, koncepter, knowhow eller teknikker, der findes i enhver kommunikation, du sender til webstedet, til ethvert formål, herunder, men ikke begrænset til, udvikling, fremstilling og markedsføring af produkter, der bruger sådanne oplysninger.
 5. Billeder af personer eller steder, der vises på webstedet, enten tilhører eller bruges med tilladelse fra Haas Automation, Incorporated. Brugen af ​​disse billeder af dig eller nogen anden, der er autoriseret af dig, er forbudt, medmindre det er specifikt tilladt i disse betingelser eller specifikke tilladelser, der gives andetsteds på webstedet. Enhver uautoriseret brug af billederne kan krænke ophavsretlige love, varemærkelovgivning, lovgivningen om privatlivets fred og reklame og kommunikationsbestemmelser og vedtægter.
 6. Medmindre andet er angivet, er de varemærker, logoer og servicemærker (samlet kaldet "varemærker", der vises på websitet, registrerede varemærker tilhørende Haas Automation, Incorporated. Intet indeholdt på webstedet skal fortolkes som at tildele, indirekte, ved estoppel eller på anden vis, nogen licens eller ret til at bruge et varemærke, der vises på webstedet uden skriftlig tilladelse fra Haas Automation, Incorporated eller en tredjepart, der kunne eje et varemærke, der vises på webstedet. Dit misbrug af de varemærker, der vises på webstedet, eller andet indhold på webstedet, undtagen som angivet i disse vilkår og betingelser, er strengt forbudt. Vil vil også gøre opmærksom på, at Haas Automation, Incorporated aggressivt vil håndhæve sine intellektuelle ejendomsrettigheder i det fulde omfang, som loven tillader det, herunder udøvelse af retsforfølgelse.
 7. Haas Automation, Incorporated har ikke gennemgået alle de websteder, der er knyttet til dette websted (hvis nogen) og er ikke ansvarlig for indholdet på en ekstern webstedsside eller andre websteder, der er knyttet til dette websted. Dine links til andre eksterne sider eller andre websteder er på eget ansvar.
 8. Selvom Haas Automation, Incorporated fra tid til anden kan overvåge eller gennemgå diskussioner, chat, posteringer, overførsler, opslagstavler og lignende, der vises på webstedet, er Haas Automation, Incorporated ikke forpligtet til at gøre det og påtager sig intet ansvar eller hæftelse som følge af indholdet af sådanne steder og heller ikke for fejl, ærekrænkelse, forringelse, forfalskning, udeladelse, falskhed, uanstændighed, pornografi, sjofelhed, fare eller unøjagtighed i nogen oplysninger, der findes på sådanne steder på webstedet. Du må ikke sende eller overføre ulovligt, truende, injurierende, ærekrænkende, uanstændigt, skandaløst, provokerende, pornografisk eller sjofelt materiale eller materiale, som kunne udgøre eller opmuntre adfærd, der ville blive betragtet som en strafbar handling, give anledning til civilretligt ansvar, eller på anden måde overtræde nogen lov. Haas Automation, Incorporated samarbejder fuldt ud med ethvert retshåndhævende myndighed eller retskendelse, der anmoder eller beder Haas Automation, Incorporated om at afsløre identiteten af ​​enhver, der sender sådanne oplysninger eller materialer.
 9. Haas Automation, Incorporated kan til enhver tid ændre disse vilkår og betingelser ved at opdatere dette indlæg. Du er bundet af sådanne revisioner og bør derfor regelmæssigt besøge denne side for at gennemgå de aktuelle vilkår og betingelser, som du er bundet til.

Varemærker, servicemærker, handelsnavne og præsentationsmåde er alle værdifulde aktiver for  Haas Automation, Inc. ("Haas").

Disse retningslinjer er tiltænkt Haas Factory Outlets samt andre parter, der er godkendt af Haas gennem en særskilt aftale, som ønsker at bruge Haas' varemærker, servicemærker, handelsnavne, præsentationsmåde, billeder og/eller logoer (heri samlet kaldet "varemærker") i tilbuds-, reklame-, salgssteds-, instruktions- eller referencematerialer, på et website eller i ethvert andet materiale. Al brug af varemærker skal styres af aftaler, der er indgået mellem Haas og brugeren heri ("Dig"), sammen med disse retningslinjer.

Ved at bruge varemærkerne anerkender du, at Haas er eneejer af varemærkerne, og lover at du ikke vil forstyrre Haas' rettigheder i varemærkerne, herunder udfordre Haas' brug af, registrering eller ansøgning til registrering af sådanne varemærker alene eller i kombination med andre ord, hvor som helst i verden, og at du ikke vil skade, misbruge eller forstyrre nogen Haas-varemærker. Enhver goodwill, der opnås gennem brug af en hvilken som helst del af varemærkerne, tilhører og falder udelukkende til fordel for Haas. Enhver brug af varemærkerne til kommercielle formål uden forudgående skriftlig tilladelse eller samtykke fra Haas, kan udgøre varemærkekrænkelse og urimelig konkurrence i strid med føderale og statslige love.

Brugen af varemærker kan være forbudt, medmindre det er udtrykkeligt tilladt i en eller flere aftaler mellem Haas og dig. Der gives desuden ingen andre rettigheder af nogen art herunder, med undtagelse af den begrænsede brugsrettighed, som udtrykkeligt tilladt under enhver anden aftale mellem Haas og dig. Al brug af varemærkerne er i overensstemmelse med disse retningslinjer. Ved at følge disse retningslinjer hjælper du Haas med at beskytte sine værdifulde varemærkerettigheder og styrke deres brandidentitet.

Autoriseret brug af Haas-varemærker

Brug

Varemærkerne må kun bruges til at identificere Haas-produkter og -tjenester. Brug af varemærkerne skal være som et adjektiv og ikke et navneord. F.eks. "køb en Haas CNC-maskine," ikke "køb en Haas." Du må ikke pluralisere varemærkerne eller gøre dem possessive. Forkort ikke noget varemærke, eller kombiner det med andre ord, symboler, tal eller varemærker, der ikke tilhører Haas. Sørg altid for korrekt stavning af varemærkerne og afmærk varemærkerne med et ®-symbol, hvis det er relevant og i overensstemmelse med disse retningslinjer. Varemærkerne skal differentieres fra andre ord, når de er trykt, hvad end varemærkerne vises på tryk, på et websted, i en videoannonce, på emballage eller i anden reklame. Du kan differentiere varemærkerne fra de omgivende ord ved at bruge et korrekt varemærkebesked-symbol (beskrevet herunder). Du kan også differentiere varemærkerne ved for eksempel at placere varemærkerne i enten stiliserede eller store bogstaver, anbringe varemærkerne i anførselstegn eller ved at bruge fed eller kursiv skrifttype.

Brug af reklamer, tilbud, salgspunkter, salgsmaterialer og website

Kun Haas og deres Haas Factory Outlets eller andre godkendte parter må bruge varemærkerne i reklamer, tilbud, salgspunkter, salgsmaterialer og websites. Haas Factory Outlets og autoriserede tredjeparter må kun anvende varemærkerne som fastsat i overensstemmelse med eventuelle aftaler mellem Haas og dig, og al brug af varemærkerne skal være i overensstemmelse med disse retningslinjer. Al brug af varemærkerne skal altid være sammenholdt med de relevante vilkår, der definerer forholdet, der er godkendt af din kontrakt med Haas.

Publikationer

Du må bruge et Haas-ordmærke i forbindelse med magasiner, tidsskrifter eller reklame, forudsat at du overholder følgende krav:

 • Brugen afspejler fordelagtigt både Haas og deres produkter
 • En varemærkeattest er inkluderet i kildeangivelsen, som informerer om Haas' ejerskab af dets varemærker. For eksempel: HAAS er et registreret varemærke, der er ejet og licenseret af Haas Automation, Inc.
 • Dit navn og logo vises mere fremtrædende end varemærkerne på alle trykte materialer i forbindelse med publikationen.
 • Der findes ingen varemærker i publikationen eller på noget andet materiale, der relaterer til publikationen uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Haas.
 • En ansvarsfraskrivelse vedrørende sponsorering, tilhørsforhold eller godkendelse fra Haas, i lighed med følgende, er omfattet i publikationen og alle andre relevante trykte materialer: [Title] er en uafhængig publikation, der ikke er blevet godkendt, sponsoreret eller på anden vis godkendt af Haas.

Uautoriseret brug af Haas-varemærker

Firma-, produkt- eller servicenavn

Du må ikke bruge eller registrere, helt eller delvist, varemærker som en del af et firmanavn, handelsnavn, produktnavn, servicenavn eller som domænenavn.

Haas-varemærker, -logoer og grafiske symboler

Du må ikke bruge varemærkerne (herunder logoer eller andre grafiske symboler, ikoner eller ændringer deraf, som ejes af Haas) på eller i forbindelse med websteder, produkter, emballage, vejledninger, tilbuds-/reklamemateriale eller til andre formål, undtagen i henhold til en udtrykkelig skriftlig varemærkelicens fra Haas, såsom en Haas Factory Outlet-forhandleraftale, licensaftale eller anden aftale, der refererer det samme.

Variationer, letninger eller forkortelser

Du må ikke bruge en variation af varemærkerne (herunder logoer eller andre grafiske symboler, ikoner eller ændringer deraf, som ejes af Haas) til noget formål. Du må ikke bruge en variation, fonetisk ækvivalent, fonetisk tilsvarende, fremmedsprogsækvivalent, efterligning eller forkortelse af Haas-varemærker til noget formål. For eksempel er "Haas4Sale" eller  "Haas Auto CNC" ikke acceptabelt.

Domænenavne

Du må ikke bruge et identisk eller stort set identisk Haas-varemærke i nogen domænenavne.  For eksempel er  "Haasmachines.com" eller "Haas4Sale.com" ikke acceptabelt.

Haas' præsentationsmåde

Du må ikke bruge et billede af en Haas-maskine, og du må ikke efterligne den særlige Haas-præsentationsmåde (f.eks. udseendet af deres maskiner), webstedsdesign, logoer eller skrifttyper. Du må ikke bruge Haas' præsentationsmåde eller efterligne den til dit websted.

Slogans

Du må ikke bruge eller efterligne noget Haas-slogan eller -salgsslogan.

Markedsføringsprodukter

Du må ikke fremstille, sælge eller bortgive varer, som f.eks. T-shirts, krus osv. med varemærker, herunder grafiske symboler, logoer eller ikoner, undtagen med forudgående skriftligt samtykke fra Haas.

Godkendelse eller sponsorering

Du må ikke bruge varemærker, herunder men ikke begrænset til, grafiske symboler, logoer, ikoner, handelsdragt osv. på en måde, der ville antyde Haas' tilknytning til eller godkendelse af, sponsorering eller support af en tredjepartsprodukt eller service.

Nedladende måde

Du må ikke bruge varemærkerne på en nedladende måde.

RETNINGLINJER TIL BRUG AF"HAAS FACTORY OUTLET" og "HFO"

Haas har udviklet og registreret mærkerne HAAS FACTORY OUTLET og HFO til brug af deres autoriserede forhandlere.

Brug af HAAS FACTORY OUTLET og HFO i overensstemmelse med disse retningslinjer er tilgængelig til brug for nuværende Haas Factory Outlet-autoriserede forhandlere, der har underskrevet forhandleraftalen og i henhold til en licensaftale, der er indarbejdet i en sådan forhandleraftale eller anden aftale indgået mellem Haas og dig.

Alle Haas Factory Outlet-autoriserede forhandlere skal overholde disse retningslinjer.

Haas forbeholder sig retten til når som helst at tilbagetrække tilladelsen til at bruge HAAS FACTORY OUTLET- og HFO-mærkerne, hvis brugen af ​​HAAS FACTORY OUTLET eller HFO varemærket er uforeneligt med disse retningslinjer, overtræder gældende lovgivning eller på anden måde anses for upassende af Haas.

ERKLÆRING OM KORREKT VAREMÆRKETILSKRIVNING

Distribution inden for specifikke områder

 1. Al brug af varemærkerne er begrænset til området, som defineret i forhandleraftalen mellem dig og Haas. For alle produkter, produktdokumentation eller anden produktkommunikation, der vil blive distribueret i dit område, skal du bruge det relevante varemærkesymbol (TM, SM, ®) første gang varemærkerne vises i teksten til annoncen, brochuren eller andet materiale.
 2. Haas Factory Outlets kan inkludere henvisning til deres forhold til Haas som autoriseret forhandler i det med småt i slutningen af ​​den specifikke meddelelse eller i kildeangivelsen i din meddelelse eller dokumentation. For eksempel: [Insert Your Company Name] er en autoriseret forhandler af Haas som Haas Factory Outlet.
 3. Inkluder en tilskrivning af Haas' ejerskab af varemærkerne, enten i det med småt i slutningen af ​​den specifikke meddelelse eller i kildeangivelsen i din meddelelse eller dokumentation. For eksempel: HAAS- og HAAS FACTORY OUTLET-mærkerne er registrerede varemærker, der er ejet og licenseret af Haas Automation, Inc.