Nastavení nástrojové korekce na soustruhu pomocí automatické nástrojové sondy