Varianty rychlosti vřetena – zastavení chvění na soustruhu s řízením CNC