Postup: Ruční vyznačení vrtaného otvoru pomocí indikátoru