Použití M99 k vytvoření smyčky, přeskočení a návratu