Pokud vaše proudové čerpadlo chladicí kapaliny nefunguje… Zkuste tohle!

Pokud proudové čerpadlo chladicí kapaliny na vašem stroji Haas nečerpá chladicí kapalinu, pak se podívejte na následující video. V něm se na vše podíváme od základů, pro případ, že by nebylo správně zapojené, až po elektrické závady a správné elektrické fázování. Dále vám ukážeme, kde můžete získat více informací, pokud čerpadlo běží, ale čerpání je nedostatečné.