Postup pro bezdrátové sondování – ČÁST 2 – Nastavení nástrojových korekcí s VPS