Nastavení dvou svěráků pro dlouhé obrobky

Aplikační technik Paul Bailey se s námi podívá na to, jak můžeme nastavit dva svěráky paralelně k sobě navzájem, když se chystáme řezat dlouhé kusy materiálu.