Nastavení otočných produktů

Orville nám ukáže rychlý způsob, jak povolit nový otočný stůl, vypnout odpojený otočný produkt nebo změnit konfiguraci otočného produktu na řízení NGC.