Haas Apps Minute – Bezpečné zapínání/restartování soustruhu