Vřetena

Zpracovávají se a vyrábějí v Kalifornii – ve společnosti Haas

Vřetena Haas – vyráběná na strojích Haas


Všechna vřetena vyrábíme v našich závodech na strojích Haas. Vřetena pro frézy a soustruhy se vybrušují na soustruzích Haas v roboticky obsluhovaných buňkách. Závěrečné tvrdé soustružení a řezání závitů se také provádějí na strojích Haas.

Přesvědčte se sami


Podívejte se, jak jsou naše vřetena pro soustruhy obráběna na soustružnických centrech ST-40 v jedné z nejdelších robotických buněk v továrně Haas.

Nejen ložiska a hřídele, ale také elektronika


Vřetena jsou tak dobrá, jako elektronika, která je pohání. Naše hnací systémy pečlivě sestavujeme, aby zajišťovaly ten nejlepší výkon a spolehlivost našich obráběcích nástrojů. Vertikální integrace není ve společnosti Haas jen populárním výrazem – je to náš životní styl.

Výkonné vektorové pohony vřetenavektorový pohon vřetena navržený společností Haas používá zpětnovazební technologii a digitálně řízené servomotory, což zajišťuje špičkový výkon a regulaci otáček při těžkém obrábění, výsledkem čehož je rychlejší a výkonnější vřeteno než kdy dříve. Tyto pohony umožňují zvýšit běžný výkon motoru vřetena až na 150 procent po dobu 15 minut a až na 200 procent po dobu 3 minut. To je provozní světlá výška, která předčí ostatní pohony vřeten na trhu.

Přepínání HVĚZDA -TROJÚHELNÍK za běhu – mnoho horizontálních obráběcích center Haas je opatřeno systémem duálního pohonu Haas: dvojitě vinutý motor – hvězda-trojúhelník – s elektronickým přepínačem, který přepíná mezi dvěma vinutími. Výběr nejlepšího vinutí pro nízké nebo vysoké otáčky obrábění zajišťuje vyšší kroutící moment v širším rozsahu otáček. Přepínání hvězda-trojúhelník za běhu rovněž maximalizuje akceleraci/zpomalení a zvyšuje tak produktivitu stroje.

Synchronizované závitování  Vysoce výkonné vřeteno Haas je synchronizované s pohybem osy Z obráběcího stroje a zajišťuje synchronizované závitování. To vylučuje potřebu drahých vyrovnávacích závitovacích držáků a zabraňuje zborcení zaváděcího závitu a vytržení počátečního závitu. Závitník se může zasouvat až devětkrát rychleji než řezat závit, což zkracuje doby cyklů, a automatizovaná funkce obnovení závitování umožňuje snadno vytáhnout závitník ven z otvoru, dojde-li k přerušení závitování. (Standardně u všech strojů kromě GR, mini frézy, nástrojařské frézy a nástrojařského soustruhu.)    

Střední konstrukce vřetena


Vyspělá konstrukce našich vřeten umožňuje velký osový tlak, a to za minimální tvorby tepla. Přední a zadní vrtání tělesa a vnější průměr vřetena jsou vyrobeny na jedno upnutí. To zajišťuje perfektní vyrovnání mezi vrtáním a vnějšími průměry a snižuje se tak zahřívání ložisek. Ve vřetenech používáme pouze velmi kvalitní přesná ložiska s velkou vymezovací vložkou mezi dvěma předními ložisky pro zvýšení radiální stability, což umožňuje těžké obrábění tvrdých materiálů. Pro zajištění dlouhé životnosti je vřeteno vybaveno přetlakovým systémem, který zabraňuje kontaminaci chladicí kapalinou, a automatickým mazáním, které zajišťuje přesné mazání a dlouhou životnost ložisek.

Řemenový náhon

Tento systém obsahuje zásobník vřetena integrovaný společností Haas, který je poháněný motorem prostřednictvím řemene. To poskytuje dobrou kombinaci kroutícího momentu a počtu otáček, která vyhovuje širokému využití při obráběcích operacích. Představuje tím vysokou hodnotu vzhledem k vynaloženým investicím.

„Inline“ pohon

Standardní konfigurací u většiny vertikálních obráběcích center Haas s kuželem 40 je přímo hnané „inline“ vřeteno, které je napojeno přímo na motor, aby poskytovalo perfektní dokončování povrchu a lepší teplotní stabilitu. „Inline“ vřeteno je k dispozici s 8 100 až 20 000 otáčkami za minutu.

Ozubený převod

Vřeteno Haas s převodovou hlavicí poskytuje zvýšený druhotný krouticí moment těžké obrábění a zároveň lze použít i pro vysokorychlostní obrábění až 10 000 ot./min. Standardně se dodává s kuželem 50 a volitelně většinou s kuželem 40.

Střední konstrukce vřetena


Vyspělá konstrukce našich vřeten umožňuje velký osový tlak, a to za minimální tvorby tepla. Přední a zadní vrtání tělesa a vnější průměr vřetena jsou vyrobeny na jedno upnutí. To zajišťuje perfektní vyrovnání mezi vrtáním a vnějšími průměry a snižuje se tak zahřívání ložisek. Ve vřetenech používáme pouze velmi kvalitní přesná ložiska s velkou vymezovací vložkou mezi dvěma předními ložisky pro zvýšení radiální stability, což umožňuje těžké obrábění tvrdých materiálů. Pro zajištění dlouhé životnosti je vřeteno vybaveno přetlakovým systémem, který zabraňuje kontaminaci chladicí kapalinou, a automatickým mazáním, které zajišťuje přesné mazání a dlouhou životnost ložisek.