Nástroje produktivity

Obrábění s více osami

Plné obrábění s pěti osami a 3+2 pro váš stroj Haas

Možnosti 4. a 5. osy


Nejrychlejším způsobem zvýšení produktivity frézy Haas je přidat k ní rotační produkt s jednou nebo dvěma osami. Můžete tak omezit nebo zcela eliminovat nutnost několika různých nastavení a snadno obrábět obrobky z několika stran.

Určeno pro společnou práci


Otočné produkty Haas vyrábíme – a také používáme – od začátku 80. let. Máme praktické zkušenosti s optimalizací obráběcích nástrojů, které zkracují dobu nastavování, zvyšují přesnost obrobků a zkracují doby cyklu. Přidáním rotačního mechanismu k obráběcímu stroji můžete značně posílit své možnosti a získat kompatibilitu při zapojení s řízením Haas. Protože stroje nejen sestavujeme, ale sestavujeme také řízení a pohony osy, je integrace hladká.

Nebojte se pěti os – transformujte tříosou frézu


NEBOJTE SE PĚTI OS POKR. 1
V prvním videu našeho seriálu nazvaného Don’t Fear 5-Axis (Nebojte se pěti os) vysvětluje John Nelson, proč je obrábění s pěti osami mnohem jednodušší než kdykoli předtím, a proč by se v každé dílně mělo obrábění s použitím pěti os používat.
NEBOJTE SE PĚTI OS POKR. 2
Ve druhém videu našeho seriálu nazvaného Don’t Fear 5-Axis (Nebojte se pěti os) vysvětluje John Nelson, jak zvolit kombinaci stroje a otočného produktu, a věnuje se tomu, které možnosti byste měli přidat, abyste stroj a otočný produkt využili na maximum.
NEBOJTE SE PĚTI OS POKR. 3
Ve třetím videu našeho seriálu nazvaného Don’t Fear 5-Axis (Nebojte se pěti os) mluví John Nelson o nastavení otočného stolu či kolébce a vysvětluje, jak je díky prvku Haas DWO/TCPC práce se 4. a 5. osou jednodušší než kdy předtím.

Transformujte svou tříosou frézu s využitím skvělých nástrojů


Zjednodušení pětiosého obrábění pomocí DWO/TCPC
Pomocí funkce DWO/TCPC (dynamické ofsety obrobku a řízení středového bodu nástroje) můžete předem vytvořit program CAM a následně umístit upínání obrobku a díl na stole kamkoli, aniž byste museli přenastavovat program.
Jednoduché válcové vyrývání s G47/G107
Jednoduché vyrývání pomocí ručně programovatelné čtvrté osy na fréze Haas – bez systému CAM. Při použití modelů G47 a G107 nemůže být vyrývání na válcové části jednodušší.
Jak naprogramovat bezpečnou pozici změny nástroje
V tomto videu Mark předvádí, jak zadat příkaz pro bezpečnou pozici změny nástroje, aby nedošlo k nárazu nástroje do upínání nebo otočného mechanismu. Ke všemu slouží jeden program, označovaný M-kódem.